اعضاء

نام و نام خانوادگی

سمت

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر هاشمی

نایب رئیس محترم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای بطحایی

وزیر محترم آموزش ‌و پرورش و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای مهندس زنگنه

وزیر محترم نفت و عضو منتخب دولت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر شریعمتداری

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و عضو منتخب دولت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای مهندس حجتی

وزیر محترم جهاد کشاورزی و عضو منتخب دولت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای مهندس آذری‌ جهرمی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو منتخب دولت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر نوبخت

رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

امیر سرتیپ حاتمی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عضو مدعو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای مهندس محمودی

سرپرست محترم وزارت نیرو و عضو مدعو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر آخوندی

وزیر محترم راه و شهرسازی و عضو مدعو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر ستاری

معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و عضو مدعو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمدیان

رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر عباسی

عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای احمدی لاشکی

عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر سیف

رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر داوری اردکانی

رئیس محترم فرهنگستان علوم و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر مرندی

رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

استاد محترم جناب آقای معلم دامغانی

رئیس محترم فرهنگستان هنر و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر حداد عادل

رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی

رئیس محترم دانشگاه تهران و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر مدرس هاشمی

رئیس محترم دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر جعفریان

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر رهبر

رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر رهایی

منتخب محترم انجمن های علمی کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر براری

منتخب محترم انجمن های علمی کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر عباسپور

منتخب محترم انجمن های علمی کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

سردار سرتیپ پاسدار دکتر جلالی

رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور و عضو مدعو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری