معرفی کمیسیونهای تخصصی

مقدمه

در اجرای ماده 3 آئین‌نامه داخلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب دومین جلسه شورا در تاریخ 3/2/1385، و همچنین بر اساس مصوبه‌های جلسه سوم مورخ 18/7/1385 و سیزدهم مورخ 24/04/1392، مبنی بر تعیین عناوین کمیسیون‌های تخصصی، آئین ‌نامه کمیسیون‌های تخصصی در جلسه پانزدهم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 12/12/1392به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

 ماده 1: تعاریف

1-1. شورای عالی: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛

1-2. کمیسیون دائمی: کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛

1-3. دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛

1-4. کمیسیون تخصصی: واحد وابسته به شورای عالی که زیر نظر کمیسیون دائمی تشکیل می‌شود؛

1-5. کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست‌های علم و فناوری: کمیسیونی که به منظور هماهنگ‌سازی و تلفیق‌ سیاست‌های علم و فناوری زیر نظرکمیسیون دائمی تشکیل می‌‌شود.

 ماده 2: عناوین کمیسیون‌های تخصصی

عناوین کمیسیون‌های تخصصی به شرح زیر است:

2-1.انرژی؛

2-2. حمل ‌و نقل و عمران؛

2-3. کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛

2-4. صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

2-5. دفاع، امنیت ملی و سیاست ‌خارجی؛

2-6. فرهنگ و تمدن؛

2-7. مدیریت، اقتصاد و بازرگانی؛

2-8. سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی؛

2-9. علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر؛

2-10. علوم پایه؛

2-11. حقوقی و قضایی.

 ماده 3: وظایف  

کمیسیون تخصصی برای ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوع‌های مربوط به کمیسیون دائمی از طریق واکاوی و ارائه توصیه‌های سیاستی مناسب یا گزینه‌های تصمیم‌گیری برای توانمند‌سازی کمیسیون دائمی در انجام وظایف محول تشکیل می‌شود.

تبصره: شرح تفصیلی وظایف کمیسیون‌های تخصصی براساس دستورالعملی خواهد بود که از طرف دبیرخانه پیشنهاد می‌شود و به تأیید کمیسیون دائمی می‌رسد.

 ماده 4: ترکیب اعضا

4-1.  نماینده دستگاه‌های اجرایی: وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی مرتبط با حوزه فعالیت کمیسیون تخصصی (که در ماده (6) این آیین‌نامه تعیین شده‌اند) این گروه از اعضا را به دبیرخانه شورای عالی معرفی کرد و به نمایندگی از دستگاه‌های مذکور به عضویت کمیسیون تخصصی درمی‌آیند.

تبصره: در رابطه با عضویت دستگاه‌های اجرایی جدید در کمیسیون‌های تخصصی یا سلب عضویت آنها از کمیسیون‌های تخصصی، همچنین ادغام کمیسیون‌ها در یکدیگر و یا ایجاد کمیسیون‌های جدید؛ کمیسیون دائمی به نیابت از شورای عالی تصمیم‌گیری می‌کند.

4-2.  اشخاص حقیقی: این دسته از اعضا از میان دانشمندان، صاحبنظران و متخصصان برجسته کشور، مرتبط با موضوع کمیسیون تخصصی( به شرح ماده (5))، انتخاب می‌شوند؛

تبصره: تعداد اعضای حقیقی در هر کمیسیون تخصصی باید دست‌کم یک نفر بیشتر از نماینده دستگاه‌های اجرایی باشد.

 ماده 5: فرایند انتخاب اعضا

5-1.  نماینده دستگاه‌های اجرایی: نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در پاسخ به استعلام دبیر کل شورای عالی، توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط الزاماً از میان معاونان پژوهشی، تحقیقاتی، فناوری یا عناوین مشابه به دبیرخانه معرفی خواهند شد.

5-2.  اشخاص حقیقی: دبیرخانه در زمینه موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی که دارای مجوز از مراکز ذی‌صلاح هستند،‏ نسبت به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحبنظران و متخصصان برجسته کشور در زمینه تخصصی مربوط اقدام می‌کند. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند.

تبصره 1: در هر کمیسیون تخصصی الزاماً یک نفر از اعضای حقیقی از میان صاحبنظران حوزه سیاستگذاری علم و فناوری و یا مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک انتخاب می‌شود.

تبصره 2: در هر کمیسیون تخصصی الزاماً یک عضو حقیقی با معرفی انجمن‌ها یا قطب‌های علمی کشور مرتبط با زمینه فعالیت کمیسیون تخصصی انتخاب می‌شود.

5-3.  عضویت: مدت عضویت هر یک از اعضا در کمیسیون تخصصی دو سال و برحسب صلاحدید مقام منصوب‌کننده قابل تمدید است.

5-4. رؤسای کمیسیونهای تخصصی: رئیس کمیسیون‌ تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رئیس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

5-5. دبیران کمیسیونهای تخصصی: دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون است، با انتخاب و حکم دبیر شورای عالی منصوب می‌شود.

 ماده 6: دستگاه‌های اجرایی

دستگاه‌های اجرایی که نمایندگان آنها در کمیسیون‌های تخصصی عضویت دارند عبارتند از:

6-1. کمیسیون تخصصی انرژی

     وزارت نیرو؛

     وزارت نفت؛

     وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

     وزارت راه و شهرسازی؛

     وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

     سازمان انرژی اتمی ایران؛

     سازمان حفاظت محیط زیست؛

      مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری.


6-2. کمیسیون تخصصی حمل ‌و ‌نقل و عمران

   وزارت راه و شهرسازی؛

   وزارت نیرو؛

   وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

   وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

   وزارت جهاد کشاورزی؛

   وزارت کشور؛

   سازمان حفاظت محیط زیست؛

   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.


 

6-3. کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی

   وزارت جهاد کشاورزی؛

   وزارت نیرو؛

   وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

   سازمان حفاظت محیط زیست.


 

6-4. کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات

   وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

   وزارت نفت؛

   وزارت نیرو؛

   وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

   سازمان حفاظت محیط زیست؛

    مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری.


 

6-5. کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی

   وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

   وزارت امورخارجه؛

   وزارت کشور؛

   وزارت اطلاعات؛

   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.


 

6-6. کمیسیون تخصصی فرهنگ و تمدن

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

وزارت آموزش و پرورش؛

وزارت کشور؛

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

وزارت دادگستری؛

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

وزارت ورزش و جوانان؛

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌؛

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری‌؛

مرکز مدیریت حوزه های‌ علمیه؛

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.


 

6-7. کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی

وزار‌ت امور اقتصادی و دارایی؛

وزار‌ت صنعت، معدن و تجارت؛

وزار‌ت نفت؛

وزار‌ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزار‌ت جهاد کشاورزی

وزار‌ت علوم، تحقیقات و فناوری؛

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

مرکز مدیریت حوزه های‌ علمیه.


 

6-8. کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه ‌اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

وزار‌ت جهاد کشاورزی؛

وزار‌ت صنعت، معدن و تجارت؛

وزار‌ت آموزش و پرورش؛

 وزار‌ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

وزار‌ت علوم، تحقیقات و فناوری؛

وزار‌ت ورزش و جوانان؛

سازمان حفاظت محیط زیست؛

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛

سازمان انرژی اتمی ایران؛

جهاد دانشگاهی.


 

6-9. کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

وزارت آموزش و پرورش؛

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری؛

فرهنگستان هنر؛

فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛

مرکز مدیریت حوزه های علمیه؛

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها؛

شورای عالی انقلاب فرهنگی.


 

6-10. کمیسیون تخصصی علوم پایه

وزارت آموزش و پرورش؛

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

فرهنگستان علوم پزشکی؛

فرهنگستان علوم؛

 دانشگاه آزاد اسلامی؛

 سازمان حفاظت محیط زیست.


 

6-11. کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی

قوه قضائیه؛

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

 وزارت دادگستری؛

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛

مرکز مدیریت حوزه های علمیه.

 

ماده 7. کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست‌های علم و فناوری:

 به منظور تلفیق و هماهنگی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدام‌های کمیسیون‌های تخصصی مذکور در ماده (6) این آیین‌نامه، کمیسیونی به نام «کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست‌های علم و فناوری» با عضویت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز همکاری­های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز مدیریت حوزه‌های‌ علمیه و دبیران کلیه کمیسیون‌های تخصصی تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و سایر امور مرتبط با این کمیسیون براساس دستورالعملی است که توسط دبیرکل شورای عالی تهیه و تدوین می‌شود. دبیرکل شورای عالی، رئیس این کمیسیون خواهد بود.

 ماده 8: وظایف رئیس و دبیر کمیسیون تخصصی

شرح وظایف رئیس و دبیر کمیسیون تخصصی براساس دستورالعملی خواهد بود که به موجب  تبصره ماده (3) این آیین‌نامه به تأیید کمیسیون دائمی خواهد رسید.

ماده 9: نحوه تشکیل و اداره جلسه‌ها

9-1. جلسه‌های کمیسیون تخصصی دست‌کم هر ماه یک بار با حضور حداقل دو سوم اعضا تشکیل می‌شود، جز در اولین جلسه هر کمیسیون در هر دوره که با حضور دبیر کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مربوط تشکیل شده، با رأی موافق اکثریت مطلق نسبت به انتخاب اعضای حقیقی و پیشنهاد اسامی آنان به دبیرکل شورای عالی اقدام خواهد کرد. اعضای پیشنهاد شده پس از تأیید توسط کمیسیون دائمی، با حکم دبیرکل شورای عالی به عضویت در کمیسیون تخصصی مربوط منصوب می‌شوند. 

9-2.  در کمیسیون‌های تخصصی، تصمیم‌ها با رأی موافق اکثریت نسبی کل اعضای کمیسیون معتبر است.

9-3. اعضای کمیسیون‌های تخصصی باید خودشان در جلسه‌های کمیسیون شرکت کنند؛ اما در صورت فراهم شدن امکانات و تجهیزات لازم از طریق تله‌کنفرانس نیز امکان‌پذیر است.

9-4. سایر موارد مربوط به تشکیل و اداره جلسه‌های کمیسیون تخصصی براساس دستورالعملی خواهد بود که به موجب  تبصره ماده (3) این آیین‌نامه به تأیید کمیسیون دائمی خواهد رسید.

9-5. از زمان تصویب این آیین‌نامه کلیه تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که کمیسیون‌های تخصصی از ابتدای تشکیل تاکنون اتخاذ کرده‌اند و صورت داده‌اند معتبر و نافذ است.