اعضاء

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

 

1

جناب آقای دکترغلامی

وزیر علوم و رییس کمیسیون دایمی

 

2

جناب آقای دکتر برومند

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و  دبیرکل محترم شورای عالی عتف

 

3

جناب آقای دکتر  مجتبی شریعتی نیاسر

معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

 

4

جناب آقای دکتر رضا ملک زاده

معاون محترم تحقیقات و فنّاوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

5

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محی الدین بهرام محمدیان

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

6

جناب آقای دکتر برات قبادیان

معاون محترم  آموزش، پژوهش و فنّاوری وزارت صنعت، معدن و تجارت

7

جناب آقای دکتر اسکندر  زند

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

8

جناب آقای مهندس حبیب اله بیطرف

معاون محترم  امور مهندسی، پژوهش و فنّاوری وزارت نفت

 

9

جناب آقای دکتر محمد خوانساری

رئیس محترم پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

 

 10

جناب آقای دکتر محمد شکرچی زاده

رئیس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 

11

جناب آقای مهندس علی اکبر مهاجری

معاون محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

 

12

دریادار دوم مهندس امیری

رئیس محترم موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

 

13

جناب آقای دکتر محمد رضا رضوی

رئیس محترم موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

14

جناب آقای دکتر محمد سلگی

رئیس محترم پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 

15

جناب آقای دکتر سعید نمکی

معاون محترم امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

16

سرکار خانم دکتر نسرین نورشاهی

رئیس محترم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 

17

جناب آقای دکتر فتح اله مضطرزاده

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

 

18

 

19

جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی

رئیس محترم دانشگاه تهران

 

20

جناب آقای دکتر سید محمود مدرس هاشمی

رئیس محترم دانشگاه صنعتی اصفهان

 

21

جناب آقای دکتر عباسعلی کریمی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

22

جناب آقای مهندس محمد مهدی غفاری

دبیر محترم گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم

 

23

جناب آقای دکتر محققی

معاون محترم علمی فرهنگستان علوم پزشکی

 

24

جناب آقای دکتر هادی ربیعی

رئیس محترم پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر

 

25

جناب آقای دکتر محمد رضا نصیری

دبیر محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

26

جناب آقای دکتر  سید علی اکرمی فر

رئیس مرکز همکاری های فنّاوری و نوآوری ریاست جمهوری

 

27

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد محمدیان

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها

 

28

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید حسین میرمعزی

معاون محترم پژوهشی حوزه های علمیه

 

29

جناب آقای دکتر محمد علی کی نژاد

عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

30

جناب آقای دکتر رنجبر

معاون محترم پژوهش و فنّاوری دانشگاه آزاد اسلامی

 

31

جناب آقای دکتر موافقی

رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

 

32

جناب آقای دکتر بهزاد سلطانی

رئیس محترم صندوق نوآوری و شکوفایی

 

33

جناب آقای دکتر مرتضی براری

عضو محترم منتخب انجمن های علمی کشور

 

34

جناب آقای دکتر علی رضا رهایی

عضو محترم منتخب انجمن های علمی کشور

 

35

جناب آقای دکتر علی عباسپور

عضو محترم منتخب انجمن های علمی کشور

 

36

جناب آقای دکتر سید حمید رضا طیبی

رئیس محترم جهاد دانشگاهی

 

37

جناب آقای دکتر حسین میرشجاعیان حسینی

معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

38

جناب آقای دکتر سید محمد کاظم سجادپور

رئیس محترم مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه