نمایش کتاب

سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری کشور ( بازه زمانی 1396 تا 1400)

سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری کشور ( بازه زمانی 1396 تا 1400)
سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری کشور ( بازه زمانی 1396 تا 1400)
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • ۱۳ تیر ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.