نمایش کتاب

گزارش عملکرد: قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی، نوآوری ها و اختراعات ( گزارش دهم)

گزارش عملکرد: قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی، نوآوری ها و اختراعات ( گزارش دهم)
گزارش عملکرد: قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی، نوآوری ها و اختراعات ( گزارش دهم)
  • دبیرخانه شورای عالی عتف
  • ۲۸ تیر ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.