غرفه‌ها

 

جدول 1: عناوین غرفه­‌ها و خلاصه محتوای قابل ارائه در غرفه­‌ها

 

                                                   محتوای غرفه

عناوین غرفه‌­ها (بخش­های ارائه دهنده محتوا)

تعداد پوستر

تعداد بروشور

تعداد کتاب و گزارش برای ارائه در هفته پژوهش

ستاد طرح کلان

11

30

5

ستاد مناطق ویژه (ستاد مرکزی و 5 منطقه ویژه استان‌ها)

12

8

14

ستاد دانش­بنیان

2

5

-

ستاد پایش و ارزیابی

3

3

4

ستاد اقتصاد علم

5

1

2

ستاد آینده‌­نگاری

-

3

6

کمیسیون هماهنگی و تخصصی

8

10

-

دبیرخانه شورا/ شورای عالی/ کمیسیون دائمی

2

4

61

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

-

4

30

مجموع

43

68

122