نشست هم اندیشی تعیین سیاست ها و اولویت های تحقیقاتی بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی کشور

 زمان برگزاری: ششم مرداد 1395

مکان برگزاری: مرکز همایش های کتابخانه ملی

مدعوین: این نشست یک روزه در سطح ملی با حضور 130 نفر از مدیران مسئول دستگاهها و افراد صاحبنظر مراکز آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط با بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست برگزار شد.

 

اهداف:

- مشارکت حداکثری دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی کشور در تعیین اولویتهای تحقیقاتی بخش با آگاهی از چالش های موجود و نیازهای آتی

- استفاده از نظرات صاحبنظران و خبرگان بخش بخصوص افراد دانشگاهی در تعیین اولویتها

- تعیین اولویت های تحقیقاتی بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی در راستای اهداف برنامه ششم توسعه

 

اقدامات انجام شده:

افتتاحیه:

- خیر مقدم گویی جناب آقای مهندس کاظمی، معاون محترم اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف و اشاره ایشان به تکلیف قانونی شورای عالی عتف در زمینه تدوین سیاست ها و اولویت های علم و فناوری کشور و هم راستا سازی این اولویت ها با سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و اهداف برنامه ششم توسعه

- سخنرانی جناب آقای دکتر بهزاد قره یاضی دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف و معرفی فعالیت های کمیسیون در ارتباط با تعیین سیاستها و اولویتهای علم و فناوری بخش

 - ارائه گزارش توسط جناب آقای دکتر اسکندر زند معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و ذکر مسائل و چالشهای موجود و پیش روی بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست کشور و همچنین ارائه برنامه استراتژیک سازمان

- ارائه گزارش توسط جناب آقای مهندس علی اکبر مهاجری معاون محترم وزیر نیرو در امور تحقیقات و بیان مسائل و چالشهای بخش آب و فاضلاب کشور، برنامه ها و اولویتهای تحقیقاتی بخش

 - ارائه گزارش توسط جناب آقای دکتر فصیحی و همکاران ایشان (دبیر محترم کمیسیون تدوین و  هماهنگی سیاستها و اولویتهای دبیرخانه شورا) و تشریح روش اولویت گذاری پیش روی و فرم های موجود

 

تشکیل جلسات کارگروهها:

در مجموع 6 کارگروه با عناوین زیر در دو نوبت صبح و عصر تشکیل شد و پس از بحث و بررسی اعضای محترم حاضر، فرم های مد نظر دبیرخانه تکمیل و جمع آوری گردید.

1- کارگروه مدیریت آب با ریاست آقای دکتر فرهودی

2 – کارگروه تغییر اقلیم با ریاست آقای دکتر جعفری

3- کارگروه امنیت غذایی با ریاست آقای دکتر امیدی

4- کارگروه تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی با ریاست آقای دکتر مفیدی نیستانک در نوبت صبح و آقای دکتر جلالی جواران در نوبت عصر

5- کارگروه منابع طبیعی و آبخیزداری با ریاست آقای دکتر سلاجقه

6- کارگروه مدیریت، اقتصادی و اجتماعی با ریاست آقای دکتر پاپ زن

 

اختتامیه:

جلسه اختتامیه با ارائه خلاصه گزارشی از جلسات کارگروهها توسط روسای کارگروهها و سپس با جمع بندی دبیر کمیسیون به اتمام رسید.

 

خروجی ها:

 1- استخراج و نمره دهی مسائل حال و آتی بخش

2- استخراج و نمره دهی بخش های که متاثر از این مسائل خواهند بود

3- ارائه پیشنهادات تحقیقاتی در راستای پاسخ به مسائل منتخب

4- نمره دهی به معیارها و شاخص های اولویت گذاری