اخبار

در یکصد و دهمین جلسه کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری شورای عالی عتف ارائه شد:

الگوی تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم در حوزه علم، فناوری و نوآوری

الگوی تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم در حوزه علم، فناوری و نوآوری

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، یکصد و دهمین جلسه کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری شورای عالی عتف در روز چهارشنبه 99/04/25 با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. 

در این جلسه، الگوی تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم در حوزه علم، فناوری و نوآوری توسط دکتر طباطباییان دبیر کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی ارائه شد و در ادامه حاضران در جلسه (که اکثریت آنها از طریق مجازی در جلسه حضور داشتند) به بحث و تبادل نظر پرداختند.

۲۵ تیر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۳
تعداد بازدید : ۶۹۵