اخبار

صد و یازدهمین جلسه کمیسیون هماهنگی امورعلمی، فناوری و نوآوری برگزار شد

صد و یازدهمین جلسه کمیسیون هماهنگی امورعلمی، فناوری و نوآوری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، صد و یازدهمین جلسه کمیسیون هماهنگی امورعلمی، فناوری و نوآوری با حضور دکتر رحیمی، دبیر کل محترم شورا به صورت مجازی برگزار شد

در ابتدای جلسه دکتر اسکندر زند دبیر کمیسیون به مجموعه اقدامات انجام شده در دبیرخانه برای فعال سازی هرچه بیشترکمیسیونهای تخصصی شورا اشاره کرد. در ادامه  گزارشی از آسیب¬شناسی کمیسیونهای تخصصی شورا و دسته بندی وظایف و ماموریتهای مرتبط با کمیسیونهای هماهنگی و تخصصی توسط دبیرخانه ارائه گردید سپس اعضای حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر گردید اعضای کمیسیون، نظرات خود را جهت بهبود عملکرد کمیسیونهای تخصصی شورا به صورت مکتوب به دبیرخانه ارسال نمایند.  

در دستور دوم  گزارشی از بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان و تاثیر آن بر اکوسیستم نوآوری کشور توسط دبیرخانه ارائه شد. مبنای این ارائه طرحی بود که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نهایی شده بود.  بعد از ارائه دبیرخانه، دکتر کشمیری نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر ملکی¬فر نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی گزارشی تکمیلی از تغییرات ایجاد شده در روند تصویب این طرح  مطرح کرد تا اعضای کمیسیون بتوانند نظرات اصلاحی خود در خصوص طرح مذکور به صورت موثرتری به دبیرخانه ارسال نمایند.  

 
۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۵:۱۵
تعداد بازدید : ۴۱۸