اخبار

در دبیرخانه شورای عالی عتف مطرح شد:

گزارش وضعیت واردات و تولید محصولات استراتژیک و چالش‌های پیش روی آنها

گزارش وضعیت واردات و تولید محصولات استراتژیک و چالش‌های پیش روی آنها
در یکصد و سی و سومین نشست کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف موضوع « گزارش وضعیت واردات و تولید محصولات استراتژیک و چالش‌های پیش روی آنها» مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، با توجه به دستور جلسه در خصوص ارائه گزارش وضعیت واردات و تولید محصولات استراتژیک و چالش‌های پیش روی آنها، شرح مفصلی از وضعیت امنیت غذایی، سطح زیر کشت و میزان تولید گیاهان ترارریخته در جهان و همچنین وضعیت و میزان واردات آن در کشور و چالشها و فرصتهای استفاده از فناوریهای به‌روز در حوزه کشاورزی توسط دکتر بهزاد قره یاضی از اعضای کمیسیون ارائه شد. پس از آن که اعضای حاضر در جلسه به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند مقرر شد جمع بندی مسائل مطرح شده در این قبیل گزارشات در چند محور خلاصه شده و بعد از بحث و بررسی توسط اعضای کمیسیون به عنوان خروجی جلسات کمیسیون در دستور کار قرار گیرد. همچنین در این جلسه، اعضا و مسئول کارگروه‌های سه گانه (کشاورزی، آب و منابع طبیعی) نیز پس از بحث و رایزنی مشخص شده و از این پس طرحهای مرتبط با کمیسیون کشاورزی ثبت در سامانه سمات با توجه به زمینه اولویت و تناسب موضوع، به این کارگروه‌ها ارجاع داده خواهد شد و نتایج بررسی در سامانه ثبت می شود.

۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۰۴
تعداد بازدید : ۳۴۸