اخبار

گزارش سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یزد

گزارش سازمان عامل استقرار و توسعه  منطقه ویژه علم و فناوری یزد

با توجه به نقش منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد به عنوان مدل اجرایی ایجاد اکوسیستم نوآوری و تحقق جامعه دانش بنیان در چارچوب ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان برنامه ها و ظرفیت های علمی و اجرایی بخش خصوصی و دولتی در کشور و درجهت توسعه و ارتقای سطح علم،فناوری و نوآوری در استان یزد،منطقه ویژه علم و فناوری یزد در سه حوزه مطالعات برای شناسایی کانون و پهنه های منطقه ویژه و توسعه و استقرار شرکت ها در پهنه ها،سازماندهی و همکاری و هماهنگی و مدیریت پهنه های علم و فناوری و در حوزه توسعه اقدام می نماید.

در این گزارش (اینجا) به صورت خلاصه به اهم اقدامات صورت گرفته در منطقه ویژه علم و فناوری یزد پرداخته خواهد شد. 

 
۲ اسفند ۱۳۹۹ ۰۸:۵۰
تعداد بازدید : ۱,۷۵۲