اخبار

در دبیرخانه شورای عالی عتف مطرح شد:

گزارش طرح های سمات سازمان اورژانس تهران

گزارش طرح های سمات سازمان اورژانس تهران
در شصت و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی شورای عالی عتف گزارش طرح های سمات سازمان اورژانس تهران ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در ابتدای جلسه دکتر نجفی رییس کمیسیون سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی گزارشی از آخرین وضعیت تولید واکسن های داخلی ارائه نمودند. در ادامه جلسه نماینده سازمان اورژانس تهران گزارش نهایی 6 طرح خود را که در سامانه سمات وارد کرده بودند ارائه کرد. 

دستور آخر این جلسه بروزرسانی سیاست ها و اولویت های کمیسیون بود که مقرر شد کارگروه های تخصصی ذیل کمیسیون تشکیل شود و هر کار گروه مسئولیت بخش واگذار شده را در خصوص بروز رسانی اولویت ها عهده دار شوند.

 
۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۲۷
تعداد بازدید : ۷۵۱