اخبار

یکصد و سی و نهمین جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی برگزار شد

یکصد و سی و نهمین جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در این نشست که با دستورجلسه تعیین و معرفی یک عنوان کلان‌پروژه برگزار شد ابتدا دکتر بازرگان رئیس کمیسیون، ضمن ارائه گزارشی از جلسه‌ کمیسیون دائمی شورا با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به مطرح نمودن در خواست خود در این جلسه مبنی بر شفاف‌سازی جایگاه شورای عالی عتف و کمیسیون‌های تخصصی ذیل آن اشاره و اظهار امیدواری نمود که اکنون درخواست‌ها در جلسه صورت گرفته با وزیر و جلساتی که با آقای دکتر رحیمی و کمیسیون داشتیم هم راستاست و امکان به ثمر رساندن یکی از اصلی‌ترین وظایف شورای عالی عتف که شناسایی و حمایت از طرح‌های کلان است فراهم می‌باشد. وی در ادامه در خصوص معرفی کلان‌پروژه متذکر شد که عمده موارد و مسائل کشور چندبعدی و پیچیده است ولی متاسفانه تحقیقات و پروژه‌ها بدون توجه به این مسئله تک بعدی به موضوع می‌پردازند. دکتر بازرگان همچنین با اشاره به بیش از سی عنوان کلان‌پروژه که در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی احصا شده است پیشنهاد نمود که با همفکری اعضای کمیسیون عنوان جامعی از بین آنها انتخاب شود. وی خودکفایی در تولید غذای دام و طیور را پیشنهاد نمود. 

سایر اعضای کمیسیون نیز عناوینی از جمله سازگاری با کم آبی و تغییر اقلیم، ارتقای بهر‌وری آبیاری، مدیریت هوشمند کشاورزی، امنیت غذایی، خودکفایی در نهاده‌های کشاورزی و مدیریت سازگار و جامع منابع مبتنی بر پیوند آب، غذا و منابع طبیعی را پیشنهاد دادند. با توجه به عدم اجماع اعضا بر یک عنوان پروژه، مقرر شد سه کارگروه (آب، منابع طبیعی و کشاورزی) با همفکری اعضا عناوینی را که دارای پارامترهای جامعیت، تطابق جهانی، مشکل محور و هدف‌گرا، دارای مقبولیت عمومی، قابل توسعه و نو و قابل فهم باشد را شناسایی و جلسه بعدی کمیسیون تصمیم‌گیری در این خصوص صورت بگیرد.

۱۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۴۳
تعداد بازدید : ۶۷۹