اخبار

یکصد و سی و چهارمین جلسه کمیسیون صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد

یکصد و سی و چهارمین جلسه کمیسیون صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در ابتدای این نشست گزارش عملکرد کمیسیون در خصوص آخرین وضعیت به‌روزرسانی اولویت‌های پژوهشی علم، فناوری و نوآوری کشور توسط دکتر طهوری، دبیر کمیسیون ارائه شد. به دلیل تعداد بالای اولویت‌های ارائه شده توسط کمیسیون‌های تخصصی مقرر شده بود در گروه‌های کانونی ذیل هر کمیسیون با امتیازدهی به اولویت‌های تعیینی، بازنگری مجددی بر روی آنها صورت پذیرد به طوری‌که در بخش چالش‌ها و اولویت‌های ذیل آن از دو منظر امکان‌پذیری و اثربخشی و در بخش روندها با دو شاخص امکان‌پذیری و جذابیت، امتیازدهی انجام شود. کمیسیون با تشکیل سه کارگروه صنعت، معدن و صنایع معدنی، و فناوری اطلاعات و ارتباطات این تکلیف را به انجام رسانید و نتایج آن در کمیسیون ارائه شد. 

در ادامه جلسه نیز موضوع درخواست دبیرخانه مبنی بر پیشنهادات کمیسیون در خصوص مفاد لایحه بودجه سال 1401 در بخش‌های مرتبط با آموزش عالی، پژوهش، فناوری و نوآوری بحث و بررسی شد و با مرور مواد قانونی از جمله تبصره 3 بند الف، تبصره 9 بند الف و بند د، ه، ی و سایر موارد مرتبط به قانون بودجه سال 1400، پیشنهادات اعضای کمیسیون مبنی بر ابقاء، اصلاح و یا حذف تبصره‌های مرتبط بیان شد. از جمله موارد پیشنهادی اعضا در راستای تبصره 9 بند الف، فراهم نمودن امکان بهره‌گیری دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری از مشارکت بخش خصوصی بود. همچنین در خصوص تبصره 9 بند «و» نیز پیشنهاد شد بخش مربوط به حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) که شصت درصد است اصلاح شود. به طوری‌که بخش تجهیزات در طرح‌های پژوهشی از این قانون منفک شود و در بخش هزینه‌های پرسنلی، میزان حق‌السهم دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز به سی درصد تقلیل یابد. مقرر شد موارد پیشنهادی و مورد نظر اعضاء در خصوص اصلاح و یا تکمیل تبصره‌های مرتبط به دبیرخانه اعلام شود.

 
۱۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۲۶
تعداد بازدید : ۸۶۵