اخبار

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از نمایشگاه تستا بازدید کرد

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از نمایشگاه تستا بازدید کرد
سردار فرحی جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از سومین نمایشگاه تستا بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف سردار فرحی در حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه تستا درخصوص نیازسنجی های وزارت دفاع و نقش نمایشگاه تستا در رفع آنها به خبرنگار دبیرخانه شورای عالی عتف گفت: با توجه به بلوغی که پس از انقلاب اسلامی در وزارت دفاع و صنایع دفاعی کشور رخ داده است مسیر حرکتی ساختار صنایع دفاعی کشور به سمت فرایندهای تولید محصول فناوری و اخیرا نوآوری بوده است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت های داخل وزارت دفاع دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و همچنین بسترهای فراصلی در نیل به این اهداف و تولید محصولات جدید در جهت اقتدار ملی و توسعه توانمندی های علمی کشور در این مسیر بسیار حائز اهمیت و مثمرثمر است.

سردار فرحی در پایان ضمن تقدیر از شکل گیری نمایشگاه های تقاضا محور همچون تستا به نقش کلیدی چنین رویدادهایی در نقشه راه پیشرفت ملی تاکید کرد.

 
۲۷ آذر ۱۴۰۰ ۰۹:۰۷
تعداد بازدید : ۵۷۳