اخبار

یکصد و دوازدهمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و عمران برگزار شد

یکصد و دوازدهمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و عمران برگزار شد
یکصد و دوازدهمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی عتف در خصوص ادامه ارائه راهکار علمی برای حل مهم ترین مسائل روز کشور تبیین شده توسط مقام معظم رهبری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در این جلسه ابتدا دکتر صفارزاده دبیر کمیسیون در خصوص جمع‌بندی جلسه گذشته توضیح داد که سر منشاً مشکلات کشور در زمینه پژوهش و فناوری به سه دسته عدم ارتباط مناسب بین صنعت و دانشگاه، تصمیم‌گیری سلیقه ای توسط مدیران ارشد کشور و عدم استفاده از هوش مصنوعی در صنایع مختلف می‌باشد. در ادامه در خصوص عدم ارتباط مناسب بین صنعت و دانشگاه ارائه ای شامل خلاصه مواردی که پیش تر در کمیسیون در این خصوص مطرح شده بود توسط دکتر علی منیری کارشناس کمیسیون به اعضای کمیسیون ارائه شد. مهم‌ترین مانع پیش روی ارتباط صنعت و دانشگاه، دولتی و خصولتی بودن صنعت در کشور عنوان شد. چراکه صنایع خصوصی برای بقا و پیشرفت ناچار به پژوهش هستند. همچنین برخی از اعضای کمیسیون بر این باور بودند که دانشگاه ها هم عملکرد پژوهشی مناسبی نداشته‌اند و اعتماد صنعت به دانشگاه ازدست‌رفته است. در این راستا راهکارهایی به شرح زیر از جانب اعضای کمیسیون ارائه شد.

۱. استفاده از شرکت های دانش‌بنیان به‌عنوان رابط بین صنعت و دانشگاه

۲. ایجاد مراکز پژوهشی اشتراکی بین دانشگاه و صنعت که به‌صورت تخصصی در یک زمینه خاص فعالیت می کنند. در این خصوص دکتر ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو حقیقی کمیسیون تجربیات مثبتی را در دانشگاه علم و صنعت عنوان کرد که مقرر شد تا در جلسات آینده جزئیات و فرآیند اجرایی ایجاد این مراکز را ارائه کند.

۱۴ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۵۸
تعداد بازدید : ۶۶۳