اخبار

دبیرکل شورای عالی عتف و معاون پژوهشی وزیر علوم:

مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور کانون تفکر شورای عالی عتف باشد

مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور کانون تفکر شورای عالی عتف باشد
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور خواستار مشارکت بیشتر مجمع در تصمیم‌سازی‌های شورای عتف شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، به نقل از موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دومین جلسه مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور در سال جاری توسط این موسسه در فضای مجازی برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر صالحی دبیرکل شورای عالی عتف و معاون پژوهشی وزارت علوم و روسای پژوهشگاه‌ها و موسسات عضو مجمع برگزار شد، وی ضمن بیان مطلب فوق افزود: یکی از برنامه‌های جدی ما در معاونت پژوهشی وزارت علوم شبکه‌سازی است و باید از این ظرفیت در امور پژوهشی استفاده شود. شبکه‌سازی باعث کاهش موازی کاری و دوباره کاری شده و برای افزایش هم‌افزایی و ارتباط بین دانشگاه و مراکز تحقیقاتی نیاز به شبکه است که موجب افزایش قدرت و ارتباط با دانشگاه های فرامرزی هم می شود و ظرفیت خوبی را برای پژوهشگر ایجاد می کند.

دکتر صالحی همچنین از تشکیل شورای عالی عتف با حضور ریاست جمهور پس از هفت سال در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

در ابتدای نشست دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دبیر مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور ضمن خیرمقدم به حضور دکتر صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم و تبریک انتصاب دکتر زمانیان و دکتر تاجیک روسای جدید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی و پژوهشگاه رنگ از زحمات دکتر عشوری و دکتر رنجبر روسای پیشین این مراکز تقدیر کرد.

دکتر طاهری نیا در ادامه از ایجاد شبکه متخصصان آموزش عالی (شماع) در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی خبر داد.

وی اضافه کرد: در خصوص شبکه سازی در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی شبکه متخصصان آموزش عالی ایجاد می‌شود. این شبکه شامل افرادی متخصص و صاحب نظر در حوزه آموزش عالی (اقتصاد، برنامه ریزی، مدیریت، سیاست و آموزش) و افرادی با تجربه زیسته موفق و دارای دانش آموزش عالی با تجربه و حسن شهرت در امرسیاستگذاری، برنامه ریزی و راهبری است.

در این نشست همچنین دکتر لاریجانی رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی گفت: تشکیل مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور اقدامی مناسب بوده و تاکنون برکات زیادی داشته است.

وی در ادامه سخنرانی خود را با موضوع "ایفای نقش پژوهشگاه‌ها در تحقق شعار سال" ارائه کرد و با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده و تحریم های ظالمانه در خصوص دسترسی پژوهشگران ایرانی به منابع علمی، دسترسی به این منابع را بسیار مهم دانست و گفت باید یک دیتا بانک ایرانی ایجاد شود.

دکتر لاریجانی ادامه داد: مقررات پژوهشگاه‌ها باید متناسب با ماموریت و اهداف پژوهشگاه‌ها و متفاوت از دانشگاه‌ها باشد.

در پایان دکتر نکومنش رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران سخنرانی خود را با موضوع "ایفای نقش پژوهشگاه‌ها در تحقق شعار سال" و تشکیلات و چارت سازمانی متناسب با ماموریت پژوهشگاه‌ها" ارائه و اعضا نظرات خود را در این باره بیان کردند که عمده محورهای آن بدین شرح است:

◄ لزوم سرمایه گذاری مناسب در امر تحقیق و پژوهش

◄ مداقه عالمانه ماموریت و تشکیلات دانشگاه‌ها از ضروریات است

◄ نقش آفرینی مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور در شورای عالی عتف

◄ عدم مدیریت پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، همانند دانشگاه‌ها با توجه به ماموریت‌های متفاوت

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۸:۱۵
تعداد بازدید : ۳۷۳