اخبار

یکصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف برگزار گردید.

یکصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف برگزار گردید.

یکصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دبیر­خانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در یکصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، جناب آقای دکتر سید مجتبی خیام نکویی با رأی اکثریت اعضای کمیسیون به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف انتخاب شدند.دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است که نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی را عهده­ دار هستند.

در این جلسه همچنین مأموریت­ها و اقدامات کمیسیون و برنامه­ های آتی کمیسیون ارائه شد. با توجه به اهمیت "امنیت غذایی" موضوع اضافه شدن آن به عنوان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی پیشنهاد شد و مقرر شد در جلسات آینده بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین مقرر شد در این راستا سند امنیت غذایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده است ارائه گردد.

بررسی و پیشنهاد برش علم و فناوری برنامه هفتم توسعه در حوزه کشاورزی نیز یکی از موضوعات مؤکد در جلسه بود.


۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۸:۲۳
تعداد بازدید : ۵۶۶