اخبار

شصت‌ویکمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی برگزار شد.

شصت‌ویکمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی برگزار شد.

شصتویکمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در خصوص تولید دانش‌بنیان بر مبنای گزارش شاخص جهانی دانش ارائه ای انجام شد. به طور خلاصه مشخص است که کشور ایران رتبه خوبی از نظر شاخص جهانی دانش ندارد و این مساله ناشی از دلایل بسیاری به ویژه زیرساختهای فنی، حقوقی و حتی سرمایه‌ای است. 

مشخصا با تمرکز بر این شاخص‌ها می‌توان تا حد زیادی در رویکردی آسیب شناسانه، زمینه‌های رفع مشکلات موجود را جستجو کرد تا از این طریق وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان در کشورمان بهبود یابد. ناگفته نماند که افزایش چابکی و انعطاف‌پذیری در رقابت، از مهمترین ویژگی‌های مدنظر شاخص فوق به شمار می‌رود. عدم سنجش صحیح نقش فناوری‌های پیشرفته در تولید ناخالص داخلی نیز، امکان نظارت مناسب بر نقش بخش فوق در اقتصاد ملی را با مشکل مواجه نموده است.

در انتها پیشنهاد شد برای ارتقاء بیشتر جایگاه ایران از نظر تولید دانش‌بنیان یک تحلیل حساسیت صورت پذیرد تا زمینه‌های با اولویت ارتقاء جایگاه ایران همچون شیوه پاره‌تو، بهتر شناخته شده و امکان بهبود سریع جایگاه ایران مهیا شود. البته ناگفته نماند که نقش سازمان‌های دولتی در این خصوص بسیار مهم است.

 

۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۱۴
تعداد بازدید : ۵۹۴