اخبار

یکصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی عتف برگزار گردید.

یکصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی عتف برگزار گردید.

یکصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی عتف برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در یکصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون تخصصی انرژی و در ادامه بررسی طرح‌های کلان ملی مربوط به این کمیسیون، طرح کلان ملی شبکه هوشمند برق ایران با حضور دکتر قاضی زاده و دکتر غرویان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  

به عقیده مجریان، این طرح بر خلاف سایر طرح‌های کلان که نیازمند تامین مالی هستند، توانایی تامین مالی خود را داشته و بیشتر به حمایت‌های معنوی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیاز دارد.

اعضای کمیسیون انرژی، ضمن قدردانی و تصدیق مطالب ارائه شده توسط مجریان طرح، خواستار پایبندی به چارچوب تعریف شده طرح‌های کلان و ارائه گزارش‌های کمی از مراحل انجام طرح شدند.

بر طبق ارائه‌ها و صحبت‌های انجام شده، موضوع شبکه هوشمند برق، به دلیل گستردگی زیاد دارای ماهیتی متفاوت از سایر طرح‌های کلان شورای عالی عتف است و پیگیری آن تا حصول نتیجه مطلوب نیازمند جلسات و هماهنگی‌های بیشتری است
۲۲ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۲۵
تعداد بازدید : ۵۸۰