اخبار

سیزدهمین نشست دبیران کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف با حضور دبیرکل شورا برگزار شد.

سیزدهمین نشست دبیران کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف با حضور دبیرکل شورا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، با حضور دکتر صالحی دبیرکل شورا سیزدهمین نشست دبیران کمیسیون­های تخصصی شورای عالی عتف برگزار گردید. در این جلسه پیشنهاداتی در خصوص قوانین رفع موانع و تسهیل در پژوهش ارائه گردید که به شرح زیر می­باشد:

1-     ناکافی بودن بودجه های اختصاص داده شده در سطح کشور به پژوهش نسبت به کشور های دنیا (کمتر از  5/ 0 درصد از    GDPکشور)

2-     روش­های ارزیابی بسیار متفاوت پیشنهادات پژوهشی در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور

3-     مشکلات اخذ مفاصا حساب قرارداد های پژوهشی از سازمان تامین اجتماعی

4-     به رسمیت شناختن نامه ضمانت اداری از سوی بالاترین مقام دانشگاه و موسسه پژوهشی بعنوان ضمانت نامه های مورد نیاز برای انجام قرارداد های پژوهشی در تمام وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

5-     شفاف نمودن و تفکیک بین مبالغ دریافتی مجریان قرارداد های پژوهشی با حقوق ماهانه و عدم مشمول بودن قرارداد های پژوهشی در احتساب حداکثر حقوق دریافتی ماهیانه و مالیات بر درآمد 

6-      تسهیل حضور دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در مناقصات و اجرای پروژه ها

7-     کمبود مشوق ها و حمایت ها برای انجام پژوهش های تقاضا محور و مورد نیاز کشور در آیین نامه ها، قوانین و سیاست های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

8-     مسائل حقوقی و آیین نامه های متفاوت در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی در انعقاد قرارداد های پژوهشی

9-     هماهنگ نبودن نظام توسعه تحصیلات تکمیلی  با پروژه های تقاضا محور و استفاده مناسب از دوره های پسادکتری 

10- عدم وجود شبکه های همکاری پژوهشگران در استفاده بهینه از امکانات موجود و پاسخگویی به نیاز های کشور

11- عدم وجود مشوق ها، حمایت ها و الزامات قانونی کافی برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جهت مشارکت و سرمایه گذاری در حوزه پژوهش

12- پراکندگی و عدم اولویت بندی و بهره برداری مناسب از منابع و بودجه های محدود پژوهشی در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور

13- ضرورت استفاده مناسب از قوانین حمایتی موجود مانند (بند س ماده 132، بند ج ماده 12 قانون حمایت از تولید و ...)

14- ضرورت توسعه و تقویت زیرساخت ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی

15- ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش با تقویت فعالیت ها و تشکل های تخصصی

16-  توجه مناسب  به پژوهش های بین رشته ای و مسئله محور

17- استفاده از ظرفیت و مشارکت خیرین در راه اندازی و تقویت مراکز پژوهشی

18- ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت ها و زیرساخت های بین المللی برای تقویت فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

19- ضرورت و اهمیت دسترسی مستمر و مناسب به بانک­های اطلاعاتی بین المللی   

 

۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۰۲
تعداد بازدید : ۲,۱۲۲