اخبار

یکصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف برگزار گردید.

یکصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف برگزار گردید.

یکصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در یکصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف و با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی و جایگاه آن در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، پیش­نویس سند "دانش بنیان امنیت غذایی پایدار" توسط آقای دکتر زند دبیر تدوین این سند در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد. محور­های ارائه شده شامل مفاهیم کلی امنیت غذایی و وضعیت امنیت غذایی در جهان، چالش­های مهم امنیت غذایی کشور، ارکان سند و شیوه  تدوین آن؛ و چالش­ها، راهبرد­ها و اقدامات ملی می­باشد.

آقای دکتر خیام نکویی رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف در این باره اظهار داشتند تدوین این سند با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه­های ذیربط از سال 1399 شروع شده و با تأیید ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، در صحن شورای انقلاب فرهنگی با حضور روسای سه قوه ارائه و بررسی و حداکثر ظرف دو ماه آینده توسط رئیس محترم جمهور ابلاغ خواهد شد. وی مشاور عالی کمیسیون تدوین سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز بر عهده دارند.

.

۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۳۹
تعداد بازدید : ۳۹۱