اخبار

دویست و یازدهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد

دویست و یازدهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد

دویست و یازدهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار و آیین نامه اجرایی جذب و به کارگیری محققان پسادکتری و اساسنامه شبکه ملی آزمایشگاهی کشور بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در پیش از دستور گزارشی از برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که با حضور رئیس جمهور برگزار گردید توسط دکتر پیمان صالحی، دبیرکل شورای عالی عتف ارائه شد و مصوبات آن تشریح گردید. در ادامه به استناد مصوبات جلسه اخیر شورا و در راستای اجرایی سازی مصوبات آن، آیین نامه اجرایی جذب و به کارگیری محققان پسادکتری و اساسنامه شبکه ملی آزمایشگاهی کشور ارائه شد. صالحی با تاکید بر اینکه پیش نویس آیین نامه و اساسنامه توسط کمیته های متشکل از نمایندگان دبیرخانه و سازمان های که در مصوبه شورا با آنها اشاره شده است تهیه شده است، تمامی مواد و بندها را قرائت و توضیح دادند. وی انواع پسادکتری را در سه نوع تحقیقاتی، فناوری و صنعتی طبقه بندی و تعاریف و دستاوردهای مورد انتظار از هر یک را تشریح کردند. ایشان اشاره داشتند که پسادکتری می تواند موتور محرکه پژوهش در کشور باشد و تاکنون از این ظرفیت کمتر استفاده شده است و هر آنچه داشتیم عمدتا از نوع اول هستند. وی اظهار امیدواری کردند با اجرایی شدن این آیین نامه ما بتوانیم به سمت پسادکتری صنعتی حرکت کنیم که مهمترین دستاورد آنها عمدتاً انجام موفقیت‏آمیز طرح­های تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز صنعت مربوطه است.  در ادامه اعضای حاضر در جلسه نظرات و پیشنهاداتی از قبیل حمایت مالی بیشتر از محققان پسادکتری؛ شفاف بودن نحوه حمایت مالی از محقق؛ توجه ویژه به اولویت های ملی نظیر امنیت غذایی؛ پایش و ارزیابی مداوم اجرای طرح؛ فرصت زمانی برای بازنگری در آیین نامه و رفع نواقص آن و .... اشاره کردند. در ارتباط با اساسنامه شبکه ملی آزمایشگاهی بیشتر نظرات معطوف بر داشتن مشوق های لازم در شبکه بود که آزمایشگاهها را ترغیب به پیوست به این شبکه نماید و اینکه باعث افزایش اعتبار آنان شود و در ادامه سازکارهای دیده شود که عملکرد این آزمایشگاهها ارزیابی و نتیجه آن برای کاربر قابل رویت باشد. در این جلسه مصوب شد که پیش نویس این آیین نامه و اساسنامه پس از اعمال نظر اعضا مجددا برای آنها ارسال و جمع بندی شود و در این زمان هر یک از اعضا می توانند پیشنهادات احتمالی خود  را به دبیرخانه ارسال کنند

۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۱۷
تعداد بازدید : ۱,۶۹۲