اخبار

بررسی تحقق شعار سال در کمیسیون تخصصی امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی شورای عالی عتف

بررسی تحقق شعار سال در کمیسیون تخصصی امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی شورای عالی عتف

چهل و نهمین جلسه کمیسیون تخصصی امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی شورای عالی عتف برگزار و برنامه‌های اجرایی جهت تحقق شعار سال 1402 (مهار تورم و رشد تولید) بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف چهل و نهمین جلسه کمیسیون تخصصی امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی شورای عالی عتف برگزار و در این جلسه برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون جهت تحقق شعار سال 1402 (مهار تورم و رشد تولید) ارائه شد.

در این جلسه ابتدا نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون به ارائه برنامه‌ها و فعالیت‌های نهاد خود پرداختند و موارد زیر بررسی شد:

·         فعالیت بیشتر جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی؛

·         افزایش همبستگی اجتماعی در عرصه داخلی؛

·         تغییر آهنگ رفتار درون کشور از رقابت‌های شکننده به همبستگی داخلی و رقابت در خارج؛

·         برنامه‌ریزی برای کاهش مهاجرت تولیدکنندگان و نخبگان.

در این جلسه همچنین برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که مرتبط با کمیسیون تخصصی امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی شورای عالی عتف می‌باشد پیشنهاد گردید که اهم موارد به شرح  زیر است:

·         برنامه‌ریزی برای ایجاد فرهنگ کار

·         ایجاد فرهنگ الگوی مصرف

·         ایجاد فرهنگ سلامت

·         سایر فرهنگ‌سازی‌های مرتبط


۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰۸:۴۷
تعداد بازدید : ۱۰۴