اخبار

دویست و هجدهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد

دویست و هجدهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد
دویست و هجدهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار و «گزارش پیشرفت اجرایی‌سازی آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسا‌دکتری» و «پیشنوس برنامه توسعه علم، فناوری و نوآوری استان فارس» ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر پیمان صالحی، دبیرکل شورای عالی عتف در جلسه 218 کمیسیون دائمی در ابتدا گزارش کوتاهی در خصوص برگزاری انتخابات نمایندگان انجمن‌های علمی عضو شورای عالی عتف و همچنین گزارشی از روند انتخابات اعضای حقیقی کمیسیون‌های تخصصی شورا ارائه نمودند. صالحی اشاره ای هم به تصویب اساسنامه صندوق شورای عالی عتف داشتند و  افزود: با توجه به تصویب اساسنامه صندوق، دبیرخانه در حال تدوین آیین‌های مرتبط با حوزه فعالیت صندوق است که بایستی به تصویب هیات امنای صندوق برسند و امیدواریم به زودی این اتفاق بیافتد و صندوق راه اندازی شود.

در دستور اول این جلسه آقای دکتر محسن شریفی گزارش پیشرفت اجرایی‌سازی آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسا‌دکتری را ارائه نمودند.

شریفی ابتدا به مصوبات مربوط در شورای عالی و کمیسیون دائمی و سپس اقدامات برای راه اندازی دوره های مختلف و تفاهم نامه ها و همکاری های بین دستگاهها برای راه اندازی این دوره اشاره کرد.

وی گفت: ما در این آین نامه چهار دوره پسادکتری دیده شده است و امروز هر چهار دوره راه اندازی شده است و متقاضیان می توانند در سامانه های مرتبط ثبت نام کنند تا درخواست آنها بررسی شود. دوره پسادکتری تحقیقات بنیادی برای حمایت از طرح های پژوهشی بنیادی بویژه در علوم پایه است، دوره پسادکتری تحقیقات کاربردی برای حمایت از پروژه های تحقیقاتی محققان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنعت و جامعه است، دوره پسادکتری فناوری بمنظور حمایت از شرکتهای دانش بنیان برای جذب و بهره گیری از توان علمی دانش آموختگان دکتری در اجرای پروژه های مورد نیاز این شرکتها است و دوره پسادکتری صنعتی بمنظور حمایت و تقویت اجرای طرح های تحقیقاتی در واحدهای صنعتی و بهره گیری از محققان پسادکتری می باشند.

ایشان در ادامه به تعداد متقاضیان و تعداد افراد پذیرفته شده در هردوره  و فرآیندهای بررسی پرونده متقاضیان را ارائه کردند. اعضای جلسه ضمن قدرانی از ارائه اهتمام دبیرخانه در راه اندازی این دوره و گزارش ارائه شده عنوان نمودند که این مهم باید به طرق مقتضی به تمام دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کامل اطلاع‌رسانی شود و از طرف دیگر منابع تامین آن باید به صورت جدی پیگیری شود.

شایان ذکر است طرح جذب و بکارگیری محققان پسا‌دکتری در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی عتف تصویب شد و مقرر شد آیین نامه آن با بهره­گیری از نظرات دستگاه­های متولی و خبرگان حوزه تدوین و به تصویب کمیسیون دائمی شورا برسد که این آیین نامه در جلسه 212 کمیسیون دائمی مورخ 07/12/1401 به تصویب رسید و ابلاغ شده است.

دستور بعدی جلسه، ارائه پیشنوس برنامه توسعه علم، فناوری و نوآوری استان فارس بود که توسط آقای دکتر سید احمد فاضل‌زاده ارائه شد. این سند در راستای مصوبات بیست و ششمین جلسه شورای عالی عتف بود که در آن مقرر گردید:

·         برنامه‌های عملیاتی علم، فناوری و نوآوری ده استان‌ منتخب ابتدا به تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برسد و سپس به منظور بررسی و تطبیق با قوانین مربوطه و استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین از جمله سند آمایش ملی و اسناد آمایش استانی، توسط دبیرخانه شورای عالی به امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.

·          برنامه‌های عملیاتی علم، فناوری و نوآوری ده استان منتخب، پس از تأیید امور یادشده، در کمیسیونهای تخصصی شورای عالی عتف از نظر هم‌پوشانی برنامه‌ها، میزان اولویت و تطبیق با برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی بررسی، تلفیق و تأیید گردد.

·          برنامه‌های عملیاتی علم، فناوری و نوآوری ده استان منتخب تأیید شده در کمیسیونهای تخصصی، به عنوان سند بالادستی استان‌ها در هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی مورد استفاده قرار ‌گیرد.

 

رئیس موسسه استنادی جهان اسلام (ISC) در این ارائه به تشکیل شورای راهبری به ریاست استاندار محترم استان فارس و با حضورنمایندگان دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و سازمانهای استانی؛ شکل‌گیری دبیرخانه و فعالیت‌های آن؛ برنامه آمایش علم، فناوری و نوآوری استان فارس؛ تشکیل کارگروه‌های تخصصی و اشاره داشتند و در ادامه بخش های از سند شامل؛ ظرفیت و پتانسسیل های استان فارس از لحاظ موقعیت جغرافیای ، منطقه ای، فرهنگی، زیرساخت ها و نیروی انسانی؛ استخراج فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف (SWOT) حوزه علم و فناوری؛ استخراج چالش‌ها و ظرفیت‌های استان در تعامل با حوزه علم و فناوری؛ تعیین اهداف کلان و ارزش های حاکم بر سند حوزه علم و فنّاوری استان؛ تحلیل شکاف وشناسایی راهبردها؛ اولویت‌بندی اهداف و راهبردها و ... ارئه شد.

اعضای جلسه به ایجاد ارتباط این سند با اسناد بالادستی کشور و استان، ایجاد ضمانت اجرایی برای سند، توجه به مزیت‌های استان در سند و توجه به خروجی‌های مورد انتظار سند، تاکید نمودند.

در ادامه مقرر شد اعضای محترم جلسه، نظرات تکمیلی خود را برای دبیرخانه شورا و مجری طرح ارسال نمایند. دبیرخانه ویرایش بعدی سند را مجدد برای اعضای محترم جهت تایید نهایی ارسال نماید.

۲۷ دی ۱۴۰۲ ۱۰:۲۴
تعداد بازدید : ۲۱۲