اخبار

دویست و بیستمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد.

دویست و بیستمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد.
دویست و بیستمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برگزار و پیش‌نویس مواد پیشنهادی برای تسهیل و رفع موانع اجرایی پژوهش و فناوری در کشور و گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در مدت اجرای برنامه ششم توسعه ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در این جلسه ابتدا دکتر پیمان صالحی مختصر گزارشی از عملکرد شورای عالی عتف در سال 1402 ارائه نمود. برگزاری جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با حضور رئیس‌جمهور محترم؛ راه اندازی دوره‌های پسادکتری؛ ساماندهی پژوهشگران مستقل؛ تأسیس صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛ تصویب اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور در بازه زمانی 1407-1403؛ تصویب دو طرح اجرایی بلندمدت سرمایه­گذاری کلان ملی؛ تعیین سکوی نظام ایده­ها و نیازها (نان) به عنوان پنجره واحد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری ملی؛ و برگزاری پنجمین دوره نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی(تستا) از جمله اموری بود که درسال 1402 توسط شورای عالی عتف و دبیرخانه آن انجام شده است. در این خصوص اعضای کمیسیون دائمی خاطرنشان کردند که حضور رئیس‌جمهور محترم در جلسات شورا و توجه ایشان به امور کلان علم و فناوری کشور باید مغتنم شمرده شده و از آن بهره‌برداری را نمود.

 در دستور اول پیش‌نویس مواد پیشنهادی برای تسهیل و رفع موانع اجرایی پژوهش و فناوری در کشور مطرح شد. بحث راهکارهای تسهیل و رفع موانع اجرایی پژوهش و فناوری در کشور موضوعی بود که در بیست و نهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شده بود و مقرر گردید پیش­نویس «راهکارهای تسهیل و رفع موانع اجرایی پژوهش و فناوری در کشور» در حوزه‌های اولویت‌دار از قبیل مفاصاحساب تامین اجتماعی، ترخیص تجهیزات آزمایشگاهی از گمرگ و ارائه ضمانت­نامه طرح­های پژوهشی توسط دبیرخانة شورا با همکاری موردی و متناسب با موضوع دستگاههای اجرایی تدوین و پس از بررسی در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال شود. در این جلسه این پیشنویس که شامل: شناسایی موانع پژوهش در کشور، احصا راهکارها و رتبه بندی موانع بر اساس تکرار؛ هم اندیشی و بررسی لیست موانع با همکاری کمیسیون های تخصصی شورا؛ حذف موارد اضافی و تهیه جدول 34 موردی به همراه گزاره ای کوتاه برای هر مانع؛ تهیه پرسشنامه اینترنتی برای رتبه بندی  و اولویت بندی موانع؛ دسته بندی موانع در  5 دسته منابع انسانی، منابع مالی، زیرساخت، قوانین و مقررات، کاربست (بهره­برداری) پژوهش بود. اعضای کمیسیون دائمی به تسریع در رفع موانع اجرایی پژوهش و فناوری در کشور تاکید نمودند و خاطر نشان کردند که این موضوع باید در راستای تحقق سهم پژوهش از GDP باشد.

دستور دوم مطرح شده در جلسه، گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در مدت اجرای برنامه ششم توسعه بود. این گزارش شامل بررسی عملکرد شاخص‌های آموزش عالی برنامه ششم، بررسی عملکرد شاخص‌های پژوهش و فناوری برنامه ششم و در نهایت جمع‌بندی و ارائه پیشنهادا سیاستی بود.

اعضای کمیسیون دائمی ضمن تشکر از ارائه گزارش تاکید نمودند که با گذشت زمان، این گزارش باید روز به روز دقیق‌تر و عمیق تر ارائه شود و گزارشات تحلیلی نیز به آن اضافه شوند.

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴:۲۵
تعداد بازدید : ۷۵