اخبار

تخصیص منابع مورد نیاز مناطق ویژه علم و فناوری بررسی شد.

تخصیص منابع مورد نیاز مناطق ویژه علم و فناوری بررسی شد.
در جلسه ای با حضور دبیرکل شورای عالی عتف و معاون امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، منابع مالی مورد نیاز طرح های کلان علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، جلسه ای به منظور بررسی و منابع مالی موردنیاز طرح های کلان علم و فناوری و همچنین مناطق ویژه علم و فناوری، با حضور دکتر وحید احمدی دبیرکل شورای عالی عتف و دکتر محمد رضا واعظ مهدوی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

در این جلسه که مدیران دبیرخانه شورای عالی عتف، تعدادی از مدیران ستادی در حوزه معاونت  پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حضور داشتند، اعضا در خصوص تخصیص منابع مالی طرح‌های کلان علم و فناوری و همچنین تخصیص منابع مالی به مناطق ویژه علم و فناوری و سایر موضوعات مرتبط به معاونت پژوهشی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه ضمن بررسی مستندات و ادله لازم از سوی دبیرخانه شورای عالی عتف مقرر شد موضوع در دستور کار معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گیرد.

در این جلسه همچنین مقرر شد: معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی راهکارهایی را در خصوص موارد ذکر شده جستجو و بررسی کند و نتیجه را در جلسه بعدی ارائه دهد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در جلسه هفدهم شورای عالی عتف مقرر شد: در خصوص اعتبارات مورد نیاز در جهت توسعه و راهبری مناطق ویژه علم و فناوری، دبیرخانه منابع لازم را در تعامل با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین نماید.

انتهای پیام

 

۱۳ تیر ۱۳۹۴ ۰۹:۵۶
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۲,۹۹۹