اخبار

آخرین فعالیت های جاری ستاد طرح های کلان ملی آموزش، پژوهش و فناوری

آخرین فعالیت های جاری ستاد طرح های کلان ملی آموزش، پژوهش و فناوری
براساس مصوبه های هجدهمین و نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، تمامی طرح های کلان ملی موظف به تدوین اسناد بالا دستی شدند و انتخاب طرح های اولویت دار براساس تأثیرگذاری بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، درهجدهمین جلسه شورای عالی عتف، همه ی طرح های کلان ملی موظف به تدوین اسناد بالا دستی و نقشه راه می باشند .

به منظور بررسی و تایید اسناد، مقرر شد کارگروهی تخصصی نظارت بر تدوین اسناد بالا دستی را برعهده بگیرند. کار گروه مذکور تاکنون برای دو مورد از طرح های کلان تشکیل شده است؛ همچنین شایان ذکر است تدوین اسناد چهار طرح دیگر نیز رو به اتمام است.

به اطلاع می رساند کارگروه فوق متشکل از دبیرکل شورای عالی عتف بعنوان رئیس و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دستگاه سفارش دهنده، یک تا سه نفر از صاحبنظران حوزه سیاستگذاری علم و فناوری به انتخاب و حکم دبیرکل، دبیر کمیسیون تخصصی مربوطه و مدیر طرح کلان می باشد.

در راستای اجرایی سازی مصوبه نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف، مبنی بر انتخاب طرح های اولویت دار بر اساس تاثیرگذاری بر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دبیر خانه شورای عالی عتف در نظر دارد اولین جلسه مشترک با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور را در شهریور ماه برگزار نماید.

این تصمیمات در ارتباط با تخصیص اعتبار برای طرح های کلان ملی از سوی سازمان برنامه و بودجه می باشد و این سازمان باید اعتبار مورد نیاز طرح های دارای اولویت را تامین و تخصیص نماید.

۳ شهریور ۱۳۹۵ ۰۸:۱۷
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۵,۵۹۲