اخبار

نمایندگان انجمن ها برای عضویت در شورای عالی عتف انتخاب شدند

نمایندگان انجمن ها برای عضویت در شورای عالی عتف انتخاب شدند
انتخابات نمایندگان انجمن های علمی در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز چهارشنبه 5 اردیبهشت برگزار و ترکیب اعضای جدید مشخص شد.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف، بهزاد قره یاضی و مجید قاسمی به عنوان نمایندگان انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و محمدرضا واعظ مهدوی به عنوان نماینده انجمن های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، حائز اکثریت آرا شده و به شورای عالی عتف راه یافتند.
سید محمد امین قانعی راد، محمد همایون صدر و امید سبزواری هم به عنوان اعضای علی البدل این شورا انتخاب شدند.
بر اساس ماده 9 شیوه‌نامه انتخاب نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های علمی در شوراي عالی عتف، دو نماینده منتخب انجمن‌های علمی در شورای عالی از میان کاندیداهای انجمن‌های علمی برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یک عضو از میان کاندیداهای انجمن‌های علمی برتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب می شوند.
این شورا که بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه و مواد سه و چهار قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد 1383) تاسیس شده بود، به عنوان یک نهاد فرابخشی سیاست گذار در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری کشور شناخته می شود.
در این شورا هفت وزیر و رئیسان سازمان های مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان‌ علوم، نمایندگان رؤسای دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و تعدادی از صاحب نظران بخش‌های تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانه‌ای این شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.
شورای عالی عتف از نظر ساختار اجرایی متشکل از یک کمیسیون دائم بر اساس ماده 9 آیین نامه داخلی، 11کمیسیون تخصصی و یک کمیسیون تدوین و هماهنگی است که کمیسیون دائم برای استمرار و تسریع فرایند تصمیم گیری و کارشناسی اولیه و دستور کارهای شورای عالی تشکیل شده است.

۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۹:۳۰
تعداد بازدید : ۶۵۲