اخبار

پنجاهمین جلسه کمیسیون تخصصی فرهنگ و تمدن برگزار شد

پنجاهمین جلسه کمیسیون تخصصی فرهنگ و تمدن برگزار شد
پنجاهمین جلسه کمیسیون تخصصی فرهنگ و تمدن در تاریخ 21/03/1397 در محل دبیرخانه شورای عالی عتف برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، به مسائلی اعم از نحوه مدیریت و هزینه کرد بودجه پژوهشی، راهکارهای هم راستا کردن نحوه هزینه‌کرد با مشکلات اصلی کشور، بررسی تجارب و تحلیل مزایا و نواقص آن و همچنین بررسی تغییرات مورد نیاز ساختاری، نهادی و مدیریتی و... به منظور اثربخش‌تر نمودن هزینه‌کرد بودجه پژوهشی کشور در حوزه علم و فناوری پرداخته شد.

در ادامه، اعضای کمیسیون بر نوع نگرش به مسائل و مشکلات، به کار گرفتن نیروی انسانی دانشی، و هم‌چنین قوت دادن به تحقیقات میدانی جهت شفاف سازی هر چه بیشتر مسائل و مشکلات و ایجاد ارتباط بیشتر بین پژوهش و دانشگاه، به بحث و گفتگو پرداختند.

در نهایت، مقرر شد به دلیل اهمیت و گستردگی موضوع، گفتگو در جلسه آتی کمیسیون ادامه یابد.

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۰۳
تعداد بازدید : ۵۹