اخبار

نمایشگاه «تستا» حلقه اتصال دانشگاه و صنعت

نمایشگاه «تستا» حلقه اتصال دانشگاه و صنعت
احمدی درخصوص اهمیت برگزاری نمایشگاه‌ تقاضا محور "تستا" گفت: در چند سال گذشته علی‌رغم وجود ظرفیت‌های فراوانی علمی و پژوهشی در مراکز دانشگاهی و دانش‌بنیانی کشور، همیشه شعار ماموریت‌گرایی آموزش عالی را داده‌ایم. ماموریت‌گرایی آموزش عالی زمانی عملی می‌شود که سازوکاری جهت انعکاس تقاضاهای صنعت و سایر بخش‌ها در مجموعه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی کشور ایجاد شود. به اعتقاد بنده برگزاری نمایشگاه تقاضا محور « تستا » ازجمله این سازوکارها است.

دکتر وحید احمدی، رئیس مرکز تحقیقات علمی کشور، گفتگویی با دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص برگزاری نمایشگاه "معرفی تقاضای ساخت و تولید تجهیزات، قطعات، مواد و سیستم‌های مورد نیاز صنایع (تستا)" داشته که متن آن به شرح زیر است.

احمدی درخصوص اهمیت برگزاری نمایشگاه‌ تقاضا محور "تستا" گفت: در چند سال گذشته علی‌رغم وجود ظرفیت‌های فراوانی علمی و پژوهشی در مراکز دانشگاهی و دانش‌بنیانی کشور، همیشه شعار ماموریت‌گرایی آموزش عالی را داده‌ایم. ماموریت‌گرایی آموزش عالی زمانی عملی می‌شود که سازوکاری جهت انعکاس تقاضاهای صنعت و سایر بخش‌ها در مجموعه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی کشور ایجاد شود. به اعتقاد بنده برگزاری نمایشگاه تقاضا محور « تستا » ازجمله این سازوکارها است.

وی ادامه داد: سه سال پیش جهت تقویت ارتباط متقاضیان و عرضه کنندگان فناوری، سامانه « ساعت » راه‌اندازی، ولی استقبال محدودی از آن شد. نمایشگاه « تستا » مدل عملیاتی شده سامانه قبلی است. در این نمایشگاه، دستگاه‌های نیازمند فناوری، تقاضاهای خود را مطرح می‌کنند و مجموعه‌های دانشگاهی و علمی به آن‌ها پاسخ خواهند داد.

رئیس مرکز تحقیقات علمی کشور با بیان اینکه نمایشگاه « تستا » دانشگاه را به صنعت نزدیک می‌کند، گفت: به اعتقاد بنده برگزاری نمایشگاه « تستا » حلقه اتصال دانشگاه و صنعت است. این نمایشگاه همراه با برد برای جامعه تقاضا ( مجموعه‌های نیازمند کالا و خدمات) و برد برای جامعه عرضه ( دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان) است.

وی ادامه داد: جامعه تقاضا وقتی نیازهای خود را مطرح می‌کنند، گروهی را به تحقیق وادار خواهند کرد. مطمئناً با کمترین هزینه می‌توانند نیازهای خود را از جامعه علمی کشور تامین کنند.

۲ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۵۶
تعداد بازدید : ۱,۸۹۵