اخبار

شصت و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری‌های همگرای شورای عالی عتف برگزار شد

شصت و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری‌های همگرای شورای عالی عتف برگزار شد
شصت و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری‌های همگرای شورای عالی عتف در روز یکشنبه مورخ 28/11/97 برگزار شد.

شصت و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری های همگرای شورای عالی عتف در روز یکشنبه مورخ 28/11/97 در محل دبیرخانه برگزار گردید. در این نشست، موضوع تدوین بیانیه سال 97 کمیسیون مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید جلسه آتی کمیسیون که آخرین جلسه کمیسیون در سال جاری است به بررسی نهایی موضوع اختصاص یابد. شایان ذکر است این بیانیه در چهار محور وضعیت علوم پایه در کشور، چالش­ها و فرصت­های علوم پایه، برنامه­های موجود برای اعتلای علوم پایه و نگاهی به آینده ارائه خواهد شد.

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ۱۴:۰۲
تعداد بازدید : ۱,۱۱۵