اخبار

یکصد و دوازدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف برگزار شد

یکصد و دوازدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف برگزار شد
یکصد و دوازدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف در تاریخ 98/1/28 برگزار شد.

یکصد و دوازدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف در تاریخ 98/1/28 از ساعت 7:30 تا 9:30 با حضور حداکثر اعضا در محل سالن کنفرانس دبیرخانه شورای عالی عتف برگزار شد.

شایان ذکر است در این نشست، جمع‌بندی چالش‌های اولویت‌دار تعیین‌شده توسط این کمیسیون (امنیت غذایی و آب) به بحث گذاشته شد.

 

۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲:۱۱
تعداد بازدید : ۱,۰۷۴