اخبار

دبیرکل شورای عالی عتف: همکاری‌های علم و فناوری با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزایش می‌یابد.

دبیرکل شورای عالی عتف: همکاری‌های علم و فناوری با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزایش می‌یابد.
در دیدار دکتر برومند دبیرکل شورای عالی عتف و آقای موسوی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس بر همکاری بیشتر علم و فناوری تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف دکتر برومند ضمن تاکید بر نفوذ پژوهش و فناوری بر صنعت نفت گفت: ما در زمینه صنعت نفت سابقه طولانی داریم. با این تجربهمی‌توانیم با پتانسیل خوب مراکز آموزش عالی سهم خودمان را از میادین مشترک نفت و گاز افزایش دهیم.

وی در ادامه ضمن تاکید بر احصاء نیازهای علم و فناوری در حوزه نفت افزود: مراکز آموزش عالی و فناوری می‌توانند با حداکثر تلاش نسبت به حل مشکلات علم و فناوری این صنعت کمک نمایند. وی خاطرنشان کرد با توجه به شرایط کشور در دوران تحریم این امر فرصت خوبی است تا دانشگاه‌ها بتوانند نیازهای علمو فناورانه صنعت نفت را برطرف و بومی‌سازی نمایند.

دبیرکل شورای عالی عتف در ادامه درخصوص همکاری‌های صنعت و دانشگاه افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اعضای هیات علمی که از سال 98 جذب دانشگاه‌ها می‌شوند الزام دارد تا یک دوره یکساله مطالعاتی در حوزه صنعت بگذرانند. این اتفاق فرصت خوبی برای صنایع کشور خصوصا صنعت نفت است که از پتانسیل خوب نیروهای علمی جوان نهایت استفاده را برای به‌روزآمدی ببرند.

وی تاکید کرد: این اقدام پل ارتباطی خوبی بین صنعت و دانشگاه است و باعث فرصت حضور اعضای هیات علمی جوان در این مناطق می‌شود.

در ادامه، آقای موسوی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ضمن استقبال از حضور دبیرکل شورای عالی عتف در این منطقه گفت: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی فرصت خوبی است تا با تعامل بیشتر بین این دو نهاد، شاهد بومی‌سازی تجهیزات باشیم. ووی در ادامه گفت: ما با همکاری مراکز آموزش عالی زنجیره تولید را در داخل کشور تکمیل می‌کنیم. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نقش مهمی در انتقال فناوری دارند.

در ادامه دکتر برومند از فاز 9 و 10 مجتمع گازی پارس جنوبی، شرکت پتروشیمی نوری و مجتمع بندری پارس بازدید به عمل آورد.

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۰۶
تعداد بازدید : ۱,۰۷۱