اخبار

ششمین نشست کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد ، بازرگانی و امور حقوقی برگزار شد

ششمین نشست کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد ، بازرگانی و امور حقوقی برگزار شد
ششمین نشست کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد ، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف برگزار شد.

ششمین نشست کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد ، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف در تاریخ دوشنبه 98/2/23 از ساعت 15 تا 17 در محل سالن جلسات دبیرخانه شورا برگزار شد. شایان ذکر است موارد زیر در دستور این جلسه قرار داشت:

1-نیازهای پژوهش و فناوری دستگاههای اجرای کمیسیون برای اعلام به شورای عالی عتف

2-بررسی و ترسیم نحوه تدوین برنامه عملیاتی برای چالش های کلان ملی

3-بررسی و اعلام نظر در خصوص گزارش پشتیبان شاخص رقابت پذیری اقتصاد ایران

بررسی و ج

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۰۶
تعداد بازدید : ۱,۶۰۰