اخبار

تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای ثبت اطلاعات در سامانه سمات

تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای ثبت اطلاعات در سامانه سمات

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در یکصد و چهاردهمین نشست کمیسیون تخصصی انرژی در تاریخ 98/5/27 از ساعت 17 تا 19 در محل دبیرخانه شورا برگزار شد، موضوع نحوه رسیدگی به طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی در سامانه مطرح شد و رویکرد و پیشنهاد اعضا برای ارتقای عملکرد سامانه مطرح گردید. 

بر این اساس، اعضا بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای ثبت اطلاعات و نیز ضرورت تغییر در سامانه برای اتخاذ روش‌های آسانگیرانه در رسیدگی به طرح‌های پژوهشی تاکید نمودند. همچنین مقرر شد دستورالعمل پیشنهادی برای مشارکت بیشتر اعضا در فرایند رسیدگی به طرح‌ها با لحاظ نمودن دیدگاه و رویکرد اعضا، بازنگری و در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

۲۸ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۰۸
تعداد بازدید : ۷۷۷