اخبار

راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری آسیب شناسی می شوند

راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری آسیب شناسی می شوند

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف به نقل از فارس ؛ مسعود برومند، دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه یکصدوهشتادودومین جلسه کمیسیون دائمی این شورا که  23 مرداد برگزار شد، بیان کرد: بحث آسیب شناسی و نیز پیشنهادهایی که در زمینه راه اندازی و فعال شدن مناطق ویژه علم و فناوری منجر شود، از جمله موضوعاتی است که در کمیسیون دائمی شورای عتف مطرح شد.
برومند ادامه داد: راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری از سال ۸۹ مطرح شده بود، اما آسیب شناسی و ارائه پیشنهادهایی در جلسه شورا، می تواند به این موضوع کمک کند.
دبیر کل شورای عالی عتف افزود: در یکصد و هشتاد و دومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، آسیب های موجود و پیشنهادهایی که می توانستند در راه اندازی این مناطق مورد استفاده قرار گیرند، مطرح شد. همچنین این موارد مورد نقد و بررسی اعضای جلسه قرار گرفت.
وی گفت: در نهایت مقرر شد، پیشنهادهای ارائه شده با حضور نمایندگان پنج استان که در این زمینه فعالیت داشتند، مورد بازبینی قرار گیرد و پیشنهادهای اصلی بتواند انعطاف پذیری و مشروعیت لازم را برای مناطق ویژه استان ها فراهم کند. همچنین پشتیبانی هایی که از دستگاه های اجرایی که در سطح ملی نیاز است، باید تعیین شود. این موارد در جلسه بعدی کمیسیون دائمی شورای عتف مطرح خواهد شد. امیدواریم بتوانیم پس از جمع بندی این موارد نتیجه را به شورای عالی عتف ارائه کنیم.

۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۰۷
تعداد بازدید : ۱,۳۲۶