اخبار

یکصد و هشتاد و سومین نشست کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار می‌شود

یکصد و هشتاد و سومین نشست کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار می‌شود

به آگاهی می‌رساند یکصد و هشتاد و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، در روز چهارشنبه 1398/6/27 از ساعت 14:30 تا 16:30 در محل دبیرخانه شورای عالی عتف برگزار می‌شود. 

شایان ذکر است موضوعات «اصلاحات پیشنهادی در آیین‌نامه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری»؛ «بررسی و انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف»؛ «ارائه ویرایش نخست سامانه اجرایی بند ب و ت ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه کشور»؛ «ارائه مدل مفهومی سیستم پیوند تقاضا و عرضه فناوری، پیشنهادشده توسط موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» در دستور کار این نشست خواهد بود.

۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۱۴
تعداد بازدید : ۱,۱۱۷