اخبار

دومین نشست روابط عمومی‌های پژوهشگاه‌های ملی در دبیرخانه شورای عالی عتف برگزار شد

دومین نشست روابط عمومی‌های پژوهشگاه‌های ملی در دبیرخانه شورای عالی عتف برگزار شد

دومین نشست روابط عمومی‌های پژوهشگاه‌های ملی در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ چهارشنبه 10 مهر از ساعت 9 در دبیرخانه شورای عالی عتف برگزار شد. شایان ذکر است موضوعات زیر در دستور کار این جلسه قرار داشت:

-نحوه اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی برنامه‌های پژوهشگاه‌های ملی کشور

-معرفی شبکه ذینفعان هر یک از پژوهشگاه‌ها به صورت مکتوب

-ارائه دو الی سه طرح برتر و ملی پژوهشگاه

-جمع‌بندی نحوه حضور پژوهشگاه‌ها در هفته پژوهش

-ارائه تقویم جلسات ماهانه

۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۰۷
تعداد بازدید : ۱,۲۷۱