اخبار

تودیع و معارفه دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی انجام شد.

تودیع و معارفه دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی انجام شد.
در حاشیه برگزاری یکصد و بیست و دومین جلسه کمیسیون کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف مراسم تودیع و معارفه دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی انجام شد.


یکصد و بیست و دومین جلسه کمیسیون  کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با حضور دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ دوشنبه 98/8/4 برگزار شد. در این نشست که نخستین جلسه با حضور اعضای حقیقی جدید کمیسیون به شمار می‌آمد، از جناب آقای دکتر بهزاد قره یاضی به عنوان دبیر سابق کمیسیون تودیع به عمل آمد و جناب آقای دکتر مرتضی افتخاری رییس موسسه تحقیقات آب به عنوان دبیر جدید کمیسیون معرفی شد.

آقای دکتر برومند ضمن تشکر از زحمات دکتر قرهیاضی و آرزوی توفیق برای دبیر جدید کمیسیون همچنین اعضای محترم آن به تشریح برنامه های آتی کمیسیون پرداختند.

دبیرکل شورای عالی عتف به نقش اعضای هیات علمی در حل چالش‌ها و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور اشاره کرند و گفتند باید راهکارهای ارتباط بین دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها در راستای پاسخگویی به نیازهای بخش صنعت تقویت شود و در این ارتباط به ماده 12 قانون احداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات اشاره کردند و گفتند: «انشااله اعضای کمیسیون‌های تخصصی کمک کنند تا به اهداف مندرج در قانون برسیم». 

همچنین آقای دکتر خاوازی معاون محترم وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان رییس کمیسیون انتخاب شدند.

 

۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰
تعداد بازدید : ۱,۳۹۴