اخبار

یکصدوششمین جلسه کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری برگزار شد.

یکصدوششمین جلسه کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری برگزار شد.

یکصدوششمین جلسه کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری با حضور دبیر کل محترم شورا، دبیران کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر فصیحی دبیر کمیسیون پس از معارفه اعضای کمیسیون به تشریح وظایف کمیسیون پرداختند. در ادامه جناب آقای دکتر برومند ضمن تاکید بر اهمیت این کمیسیون و نقش آن در ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای تخصصی، آسیب­شناسی و بازنگری در فرآیندهای علم و فناوری، یکپارچه‌سازی چالش‌ها و نیازهای اساسی کشور و تدوین برنامه جهت حل آنها را وظایف اساسی این کمیسیون دانستند همچنین افزودند هرگونه ایجاد فرایند یا تغییر در فرایندهای موجود بایستی قبل از طرح در کمیسیون دائمی در کمیسیون هماهنگی به بحث و بررسی گذاشته شود. در ادامه، اعضای حاضر به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند.

۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۴۹
تعداد بازدید : ۱,۲۷۳