اخبار

اتمام فاز نخست طرح های کلان ملی حوزه دفاعی

اتمام  فاز نخست طرح های کلان ملی حوزه دفاعی
دبیر کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی شورای عالی عتف گفت: فاز اولیه طرح های کلان درحوزه دفاعی مراحل نهایی خود را طی می کند و بیشتر طرح ها آماده اجرای فاز دوم و سوم خود هستند.

دکتر فرزاد طرهانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری با اعلام این مطلب افزود: طی 2 سال گذشته  برخی از طرح های کلان حوزه دفاعی به اتمام فاز مطالعات اولیه و برخی دیگر از طرح ها به محصول مشخصی رسیده اند.

وی با بیان اینکه  مدت زمان اتمام برخی ازطرح های کلان معرفی شده در این حوزه چهار ساله و برخی از طرح های این حوزه 10 تا 15 سال تعریف شده است گفت: طرح هایی با مدت زمان اجرای طولانی عمدتاً مرتبط با  توسعه محصول خاصی است که باید فنّاوری های مختلف توسط دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان به منصه ظهور برسد و به سازمان های سفارش دهنده برای بکارگیری این محصولات ارایه شود.

دبیر کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی شورای عالی عتف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیشنیه شکل گیری اولویت های طرح های کلان در این کمیسیون اظهار داشت: این کمیسیون یکی از کمیسیون های 12 گانه تخصصی شورای عالی عتف است که  از ابتدا با مطالعات علمی اسنادی تطبیقی 11 حوزه های اولویت دار پژوهش و فنّاوری در بخش دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی را استخراج و هفت طرح کلان در این زمینه در شورای عالی عتف تصویب کرده است.

طرهانی خاطرنشان کرد: این اولویت در حوزه های پدافند هوایی، مقابله با تهدیدات عوامل بیولوژیک، امنیت ملی در ابعاد نرم از جمله اجتماعی، فرهنگی، رسانه وتبلیغات، فناوری های  نوین و نوظهور و تهدیدات امنیتی، پدافند غیرعامل و زیرساخت های حیاتی، اشرافیت اطلاعات، شناسایی و مراقبت ملی، حوزه دریا و امنیت ملی، دیپلماسی عمومی در حوزه علم و فنّاوری، محیط زیست، علوم زمین و پدیده های نوظهور طبیعی، امنیت فضایی است.

دبیر کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی شورای عالی عتف خاطرنشان کرد:  در این راستا دانشگاه های محوری و همکار خود در کمیسیون دفاع و امنیت ملی مشخص و قراردادهای همکاری برای آغاز فعالیت های اولیه منقعد شد.

***لزوم تعریف طرح های کلان برای جلوگیری از پراکندگی فعالیت های پژوهشی

وی  هدف از شکل گیری اولویت ها و طرح های کلان را جلوگیری از پراکندگی فعالیت های پژوهشی عنوان کرد و گفت: می توان با تعریف اولویت های کشور در حوزه های مختلف پژوهشی این فعالیت ها را هدایت و ساماندهی کرد و با رسیدن به  فنّاوری خاص در کشور با  تهدیدات بیرونی مبارزه کرد اما باید در نظر گرفت که  لازمه رسیدن به این هدف جلوگیری از فعالیت های پراکنده است.

طرهانی توضیح داد: طرح های کلان در حوزه های اولویت دار تعریف می شوند چراکه منابع کشور به اندازه ای وسیع نیست که بتوان همه طرح ها حمایت کرد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم بهره بری از تمامی ظرفیت های بین المللی در حوزه های مختلف گفت: برای مثال ما به بسیاری از منابع مالی و غیرمالی در حوزه فضا توجهی نمی کنیم، برای مثال برخی از مدارهای ماهواره ای در فضای برای استفاده کشور خالی است اما هنوز نتوانسته ایم ماهواره هایی برای استقرار دراین مدارها طراحی کنیم.

 دبیر کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی شورای عالی عتف همچنین در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برخی از طرح ها براساس فشار تکنولوژی و عمدتاً در دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان با قابلیت بالا شکل می گیرد گفت: همچنین برخی از اولویت ها براساس نیازهای کشور شکل می گیرد که هدف از آن ها رسیدن به فنّاوری خاص در کشور است.

وی خاطرنشان کرد: برای مثال در حوزه زیرسطحی ها در کشور انواع زیردریایی های نظامی و غیرنظامی با کلیه متعلقات آن یکی ازاولویت هاست تعیین شده است.

 انتهای پیام

۲۶ آذر ۱۳۹۳ ۱۳:۵۴
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۳,۵۶۳