اخبار

سیزدهمین نشست کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف برگزار شد

سیزدهمین نشست کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف برگزار شد

سیزدهمین نشست کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف در تاریخ 31 اردی‌بهشت با حضور اکثریت اعضا در قالب ویدئو کنفرانس برگزار شد. 

در این جلسه مققر شد کمیسیون در سه حوزه تخصصی مدیریت، حقوق و اقتصاد به تحلیل و جمع‌بندی پژوهش‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده درخصوص بحران کرونا بپردازد و طی مکاتباتی از مراکر پژوهشی درخواست شود تا الویت‌ها و موضوعات کاری خود در این خصوص را برای کمیسیون ارسال نمایند.

همچنین گزارش بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 98 (ساتع) برای اعضا ارائه شد و مقرر شد تا اطلاعات تکمیلی در مورد موضوعات مدیریت، حقوق و اقتصاد احصا و طی گزارشی تحلیلی ارائه شود.

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۳۱
تعداد بازدید : ۱,۰۱۶