اخبار

سازمان عامل استقرار و توسعه دومین منطقه علم و فناوری کشور به ثبت رسید

سازمان عامل استقرار و توسعه دومین منطقه علم و فناوری کشور به ثبت رسید
منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی (استان آذربایجان شرقی) به عنوان دومین منطقه ویژه علم و فناوری کشور، سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه خود را به ثبت رساند.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، به منظور راهبری و مدیریت تاسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری ، دبیرخانه شورای عالی عتف در هجدهمین جلسه شورای عالی اساسنامه سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری را به تصویب رساند، سازمان عامل استقرار وظیفه مطالعه تاسیس، مدیریت و توسعه منطقه ذیربط را برعهده خواهد شد. بر این اساس مقرر شد استانهای دارای مجوز منطقه ویژه ضمن مشخص نمودن سهامداران و میزان سهام آنها، اساسنامه سازمان عامل استقرار خود را در استان ثبت نمایند. 

بنا بر این گزارش پس از ثبت سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه ربع رشیدی، احکام جدید اعضای هیات اجرایی توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرکل محترم شورای عالی عتف صادر گردید تا ضمن شروع به کار سازمان عامل استقرار، هیات اجرایی استان آذربایجان شرقی نیز جلسات خود را آغاز نماید.  

گفتنی است مناطق ویژه علم و فناوری به منظور هم افزایی عناصر موثر علم و فناوری در ایجاد جامعه دانایی محور و ارتقای فناوری در استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، یزد و بوشهر تاسیس شد.

شایان ذکر است هیات اجرایی به منظور هماهنگی،  نظارت و مدیریت تاسیس و توسعه مناطق ویژه و نظارت بر عملکرد سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه در سطح استان به ریاست استاندار تشکیل می‌گردد.

 

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۳۸
تعداد بازدید : ۹۳۵