اخبار

در هفتاد و هفتمین نشست تخصصی کمیسیون علوم پایه و فناوری‌های همگرای شورای عالی عتف مطرح شد:

منسجم نمودن انجمن‌های علمی در جهت اجرایی نمودن طرح «خانه علوم پایه»

منسجم نمودن انجمن‌های علمی در جهت اجرایی نمودن طرح «خانه علوم پایه»

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، هفتاد و هفتمین نشست تخصصی کمیسیون علوم پایه و فناور‌ی‌های همگرای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 25 خرداد برگزار شد.

در این جلسه، گزارشی در خصوص «افت ریاضیات در کشور» توسط آقای دکتر واعظ‌پور ارائه شد. همچنین گزارش تحلیلی در خصوص عملکرد آموزش و پرورش در علوم پایه و  همگرا به وسیله خانم دکتر مهاجرانی بیان شد. همچنین در این نشست، مقرر شد انجمن‌های علمی در جهت ارائه پیشنهاد مصوب و اجرایی نمودن طرح «خانه علوم» منسجم شوند.

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۱۴
تعداد بازدید : ۷۲۱