گزارش سالانه نحوه هزینه کرد اعتبارات تحقیقاتی

 

·        بر اساس مصوبه بیست و یکمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مورخ 30/03/1396؛ و با توجه به ضرورت پایش و ارزیابی نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهش و فناوری کشور، دستگاه­های اجرایی موظف هستند سالانه گزارش نحوه هزینه کرد اعتبارات تحقیقاتی را به دبیرخانه شورای عالی ارائه کنند و دبیرخانه براساس اطلاعات دریافتی، گزارش جامع عملکرد اعتبارات تحقیقاتی را حداکثر تا شهریور ماه تهیه و به شورای عالی ارائه نماید.

·        نماینده دستگاه باید فایل اکسل گزارش­ گیری و راهنمای تکمیل را که در لینک­های زیر قرار دارد دانلود کرده و نسبت به تکمیل آن اقدام کند.

·        فایل اکسل گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی، پس از تکمیل به آدرس ایمیل ذیل ارسال گردد.

 224@atf.gov.ir


نمونه ای از نامه معرفی نماینده و نامه درخواست نماینده نیز در ادامه موجود می­باشد.

فایل اکسل

راهنمای تکمیل

نمونه نامه معرفی نماینده


 * درصورت مشکل با دریافت هر کدام از فایلها لطفا درخواست خود را به رایانامه info@atf.gov.ir  ارسال فرمایید تا در اسرع وقت خدمتتان ارسال گردد.