اعضای کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری

اعضای کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری

الف) رؤسای کمیسیون

مطابق ماده 7 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، رییس کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری، دبیرکل شورا می ‌باشد.

فهرست اسامی رؤسای کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری از ابتدا تاکنون

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر پیمان صالحی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

01/12/1400

تاکنون

2

دکتر غلامحسین رحیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

01/06/1399

30/11/1400

3

دکتر مسعود برومند

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

16/10/1396

31/05/1399

4

دکتر وحید احمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

15/08/1392

15/10/1396

 

ب) دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌ نامه کمیسیون‌ های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی منصوب و  از اعضای کمیسیون محسوب می‌ شود. اسامی دبیران کمیسیون مربوط از ابتدای تشکیل به شرح جدول زیر است:

 

فهرست اسامی دبیران کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری از ابتدا تاکنون

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر اسکندر زند

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

07/07/1399

تاکنون

2

دکتر سید فرهنگ فصیحی

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات بین ‌المللی انرژی وزارت نفت

09/07/1398

01/06/1399

3

مهندس مصطفی کاظمی اسفه

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف

25/04/1396

12/10/1397

4

دکتر سید فرهنگ فصیحی

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات بین ‌المللی انرژی وزارت نفت

14/11/1393

24/04/1396

5

دکتر سید حبیب ا... طباطبائیان

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

16/12/1388

13/11/1393

 

ج) اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 7 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، فهرست دستگاه های عضو کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری به شرح جدول زیر می ‌باشد که نمایندگان آنها در پاسخ به استعلام دبیرکل شورای عالی عتف به دبیرخانه معرفی شده اند.

فهرست نمایندگان دستگاه ‌های اجرایی عضو کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری تاکنون

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر امید رضایی فر

2

سازمان برنامه و بودجه کشور

آقای امیرحسین آقاجانی

3

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر حمیدرضا بنفشه

4

مرکز همکاری ‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

مهندس عبدالرضا عباسی

5

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

دکتر محمدحسین بهشتی

6

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

دکتر سیاوش ملکی­ فر

7

وزارت آموزش و پرورش

آقای حمید طریفی حسینی

8

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر مجید مشکینی

9

شورای عالی انقلاب فرهنگی

-

همچنین دبیران کمیسیون ‌های تخصصی در این کمیسیون عضو می ‌باشند که فهرست آنها به شرح جدول زیر است:

فهرست دبیران کمیسیون‌ های تخصصی عضو کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری تاکنون

ردیف

نام

عنوان

1

دکتر محسن مسیحی

دبیر کمیسیون تخصصی انرژی

2

دکتر محمود صفارزاده

دبیر کمیسیون تخصصی حمل ‌و نقل، عمران و شهرسازی

3

دکتر ابراهیم پورجم

دبیر کمیسیون تخصصی کشاورزی، امنیت غذایی، آب و منابع ‌طبیعی

4

دکتر حمیدرضا طهوری

دبیر کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات

5

دکتر عبدالرحیم پدرام

دبیر کمیسیون ‌تخصصی دفاع، امنیت و سیاست خارجی

6

دکتر حمیدرضا عظمتی

دبیر کمیسیون تخصصی علوم انسانی، اسلامی و اجتماعی

7

دکتر سید حبیب اله طباطبائیان

دبیر کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

8

دکتر رسول یاراحمدی

دبیر کمیسیون تخصصی سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی

9

دکتر محسن علیشاهیها

دبیر کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری ‌های همگرا

10

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو

دبیر کمیسیون تخصصی فرهنگ، هنر و معماری

11

-

دبیر کمیسیون تخصصی آموزش