فرایند

فرایند انتخاب اعضای حقیقی در کمیسیون های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در خرداد ماه سال 1398

 

ردیف

مراحل

وضعیت

1

فراخوان از مراکز علمی (دارای مجوز از مراکز ذی صلاح) و ثبت نام از متقاضیان

انجام شد

2

بررسی اولیه صحت مدارک ارسالی و تکمیل نواقص احتمالی در دبیرخانه شورا

انجام شد

3

برگزاری انتخابات در کمیسیون­های تخصصی مربوطه

انجام شد

4

تصویب نهایی در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف

انجام شد

5

صدور احکام اعضای منتخب توسط دبیرکل شورا

انجام شد

6

اعلام اسامی نهایی در پورتال دبیرخانه

انجام شد

 از زمان اتمام ثبت نام در فراخوان تا زمان اعلام نتایج نهایی، حدود 5 ماه به طول می انجامد.