نقشه سایت

شورای عالی

معرفی

دبیرکل

معاونت اجرایی

امور دبیرخانه

مدیریت دانش

پژوهش و برنامه‌ریزی

مالی، اداری و حقوقی

امور کارگروه‌ها

کارگروه‌ شرکتهای دانش بنیان

کارگروه‌ نظام یکپارچه پایش و ...

کارگروه‌ طرح‌های کلان ملی و ...

کارگروه‌ مناطق ویژه علم و فناوری

کارگروه‌ آینده‌نگاری و اولویت..

کارگروه‌ اقتصادى علم، فناوری و ...

امور کمیسیونها

امور بین‌الملل

روابط عمومی

اعضاء شورای عالی

جلسات برگزار شده

معرفی تصویری شورا

شکل گیری شورای عالی عتف

ساختار دبیرخانه

اسناد قانونی

اسناد فرابخشی علم و فناوری

اسناد مرتبط با شورای عالی عتف

برنامه های توسعه پنجساله

مصوبه‌ها

کمیسیون‌ها

کمیسیون دائمی

معرفی

اعضاء کمیسیون دایمی

کمیسیون های تخصصی

معرفی

انرژی

علوم پایه و فناورهای همگرا

امور فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی و اسلامی

حمل و نقل و عمران

مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

کشاورزی، آب و منابع طبیعی

صنایع، معادن وفناوری و ...

دفاع، امنیت و سیاست خارجی

سلامت، امنیت غذایی و رفاه...

کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری

معرفی

اعضاء کمیسیون هماهنگی

فرایند انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون ها

نشست و همایش ها

جشنواره های هنری عتف

جشنواره هنری عتف 1397

فراخوان جشنواره

فرم جشنواره هنری

عکسهای مراسم پایانی اهداء جوایز

برندگان جشنواره

برندگان کاریکاتور - عکاسی - نقاشی
برندگان انیمیشن‌ و فیلم کوتاه

کمیسون دائمی

آلبوم تصاویر

گزارشات صوت و تصویری

جلسات شورای عالی عتف

انتشارات

فهرست انتشارات و گزارشات منتشره

گاهنامه خبری تحلیلی عتف

درخواست نشریات دبیرخانه

فناوری اطلاعات

فرم ها

فرم درخواست اتاق جلسات دبیرخانه

بروزرسانی پرتال و صفحات

درخواست نشریات دبیرخانه

اتوماسیون اداری چارگون

ویدیو کنفرانس (ویدئو کیک)

ویدیو کنفرانس کمیسیونها

کمیسیون دائمی

کمیسیون تخصصی انرژی

کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل و عمران

کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری­های همگرا

کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی

کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی

کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات

کمیسیون تخصصی امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی

کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست‌های علم و فنّاوری

سیستم

ستاد پاسخگویی

ارسال و پیگیری مشکلات

تالار گفتگو