نقشه سایت

شورای عالی

معرفی

دبیرکل

اعضاء شورای عالی

جلسات برگزار شده

معرفی تصویری شورا

شکل گیری شورای عالی عتف

ساختار دبیرخانه

عکس جلسات شورای عالی عتف

اسناد قانونی

اسناد فرابخشی علم و فناوری

اسناد مرتبط با شورای عالی عتف

برنامه های توسعه پنجساله

مصوبه‌ها

کمیسیون‌ها

کمیسیون دائمی

معرفی

اعضاء کمیسیون دایمی

آلبوم تصاویر

کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و...

معرفی

اعضاء کمیسیون هماهنگی

پرتال کمیسیون های تخصصی

معرفی

انرژی

علوم پایه و فناورهای همگرا

امور فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی و اسلامی

حمل و نقل و عمران

مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

کشاورزی، آب و منابع طبیعی

صنایع، معادن وفناوری و ...

دفاع، امنیت و سیاست خارجی

سلامت، امنیت غذایی و رفاه...

فرایند انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون ها

نشست و همایش ها

جشنواره های هنری عتف

جشنواره هنری عتف 1397

فراخوان جشنواره

فرم جشنواره هنری

عکسهای مراسم پایانی اهداء جوایز

برندگان جشنواره

برندگان کاریکاتور - عکاسی - نقاشی
برندگان انیمیشن‌ و فیلم کوتاه

نمایشگاه تستا

1401

1402

انتشارات

فهرست انتشارات و گزارشات منتشره

ماهنامه خبری تحلیلی عتف

درخواست نشریات دبیرخانه

فناوری اطلاعات

جهت ثبت اعتراض خود به درگاه معاونت علمی ریاست جمهوری مراجعه فرمایید.

فرم ها

فرم درخواست اتاق جلسات دبیرخانه

اولویت های 1400

بروزرسانی پرتال و صفحات

درخواست نشریات دبیرخانه

اتوماسیون اداری چارگون

اسکای روم کمیسیونها

کمیسیون دائمی

کمیسیون تخصصی انرژی

کمیسیون هنر و معماری

کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل و عمران

کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری­های همگرا

کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی

کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی

کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات

کمیسیون تخصصی امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی

کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست‌های علم و فنّاوری

اتاق مجازی دبیرخانه

اتاق مجازی سامانه سمات ملی

اتاق مجازی روابط عمومی

اتاق مجازی سامانه تستا

آموزش تصویری skyroom

ویدئو کیک

سیستم

کاندیدهای انجمن ها

کاندید های انجمن های گروه علوم

کاندید های انجمن های گروه علوم پزشکی

ستاد پاسخگویی

ارسال و پیگیری مشکلات

تالار گفتگو