نام انجمن ( بر اساس حروف الفبا)

نام کاندید

خلاصه رزومه

انجمن احتراق ایران

دکتر محمدحسن سعیدی

دریافت  

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

دکتر نغمه مبرقعی دینان

دریافت 

انجمن انرژی ایران

دکتر حسین یوسفی سهزابی

دریافت  

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

دریافت

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

دکتر علی ربیعی

دریافت 

انجمن آب و فاضلاب

دکتر مسعود تابش

 دریافت 

انجمن آکوستیک و ارتعاشات

دکتر محمدرضا الهامی

دریافت  

انجمن پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران

دکتر معصومه خان احمدی

دریافت 

انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

دکتر سارا سهراب وندی

دریافت  

انجمن پژوهش‌های انتظامی

دکتر فریبا شایگان

دریافت

انجمن تجارت الکترونیک

دکتر امیرحسین مزینی

دریافت 

انجمن ترویج علم

دکتر الهه حجازی موغاری

دریافت  

انجمن تونل ایران

دکتر جعفر حسن‌پور

دریافت

انجمن جامعه شناسی ایران

دکتر علی ربیعی

دریافت  

انجمن حسابداری مدیریت ایران

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

دریافت

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

دکتر مصطفی زاهدی فر

دریافت

انجمن حقوق پزشکی ایران

دکتر محمود عباسی

 دریافت 

انجمن رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

دکتر مهدی شهبازی

دریافت 

انجمن رمز ایران

دکتر محمود سلماسی زاده

دریافت  

انجمن ریاضی ایران

دکتر امیدعلی شهنی کرم‌زاده

دریافت 

انجمن ژنیک ایران

دکتر مختار جلالی جواران

دریافت  

انجمن ژئوپلتیک ایران

دکتر محمدحسن نامی

دریافت

انجمن شبکه هوشمند انرژی

دکتر علیرضا فریدونیان

 دریافت 

انجمن شیمی ایران

دکتر مجتبی شمسی‌پور

دریافت  

انجمن علوم دامی ایران

دکتر محمدحسین مرادی

دریافت 

انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات

دکتر سید عطاء‌اله سیادت

دریافت  

انجمن علوم و صنایع غذایی

دکتر محمدحسین عزیزی

دریافت

انجمن علوم و فنون دریایی

دکتر عباس رنجبر سعادت آبادی

دریافت 

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

دکتر حمید احمدی هدایت

دریافت  

انجمن قارچ‌شناسی ایران

دکتر محمد جوان‌نیکخواه

دریافت

انجمن گل و گیاهان زینتی

دکتر محمدرضا شفیعی

 دریافت 

انجمن مدیریت ایران

دکتر مجید قاسمی

دریافت  

انجمن مدیریت پروژه ایران

دکتر اقبال شاکری

دریافت 

انجمن مدیریت رفتار سازمانی

دکتر عبدالله توکلی

دریافت  

انجمن مدیریت و مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست

دکتر مجتبی اردستانی

دریافت

انجمن مرتعداری ایران

دکتر نادیا کمالی

 دریافت 

انجمن مشاوره ایران

دکتر معصومه اسمعیلی

دریافت  

انجمن مطالعات صلح ایران

دکتر نعمت اله فاضلی

دریافت 

انجمن مهندسان مکانیک ایران   

دکتر علیرضا خدایاری

دریافت  

انجمن مهندسی مالی

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

 دریافت 

انجمن نانو فناوری

دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی

 دریافت

انجمن هسته‌ای ایران

دکتر جواد کریمی ثابت

دریافت

انجمن هوافضای ایران

دکتر محمدهمایون صدر

 دریافت 

انجمن هیدرولیک ایران

دکتر علی سلاجقه

دریافت